Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Odsłonięcie obelisku pamięci w m. Budów „Zostawić ślad by czas nie zatarł Nas”

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Dokładnie rok temu ruszył program pt. „Obelisk-Budów-2020”  pod zacnym hasłem „Zostawić Ślad By Czas Nie Zatarł Nas” Teraz osiągnęliśmy metę i jesteśmy bardzo zadowoleni, radośni i szczęśliwi!!!

W dniu 12 września 2020 roku, od godziny 10.00 odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem obelisku historyczno-pamiątkowego z tablicami informacyjnymi zawierającymi informacje historyczne o garnizonie Budów jako miejscowości wojskowej i stacjonujących tam jednostkach od 1951 do 2001 roku.

Obecny kompleks koszarowy został zbudowany przez Niemców jako  jeden z czterech Ośrodków szkolenia członków partii NSDAP na terenie Niemiec. Po wojnie został zamieniony na koszary i stacjonowało tam wiele jednostek wojskowych, w tym: 68 Pułk Zmechanizowany, 68 Pułk Czołgów Średnich, 33 Pułk Zmechanizowany, 12 Złocieniecka Brygada Kawalerii Pancernej, 105 Pomorski Dywizjon Artylerii Haubic, 36 Pomorski Pułk Artylerii, 7 Dywizjon Rakiet Taktycznych, 11 Batalion Rozpoznawczy, 73 Batalion Saperów, 16 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, 8 Batalion Rozpoznawczy oraz samodzielnych instytucji garnizonowych: Garnizonowy Punkt Zaopatrywania Technicznego, Garnizonowy Węzeł Łączności, Pralnia Garnizonowa, Wojskowa Administracja Koszar, Klub Garnizonowy, Kasyno Wojskowe, Przedszkole Wojskowe. Obecnie po wielu różnych reorganizacjach sił zbrojnych stacjonuje tam 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Przez jednostki wojskowe w Budowie przewinęło się wielu znakomitych żołnierzy, którzy później pełnili najwyższe stanowiska w siłach zbrojnych. Doświadczenia ich służby w Budowie zaowocowały tym, że kilkunastu zostało generałami, w tym między innymi: gen. broni Zdzisław Goral (dca 68 pcz), a służbę zakończył na stanowisku dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, generał Mieczysław Cieniuch (dca 68 pcz w latach 1985 - 1988) późniejszy Szef Sztabu Generalnego WP w latach 2010 - 2013, gen. dyw. Mieczysław Dachowski (dca 68 pcz) późniejszy Zastępca Szefa Sztabu Generalnego, gen. dyw. Włodzimierz Potasiński (dca 12 BKPanc w latach 2003 - 2004) późniejszy Dowódca Wojsk Specjalnych (zginął w katastrofie smoleńskiej), gen. dyw. Włodzimierz Sąsiadek (dca 36 pa) późniejszy Szef Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP, a w ostatnich latach służby przedstawiciel polskich Sił Zbrojnych za granicą: w Centralnym Dowództwie Sił Zbrojnych USA i Naczelnym Dowództwie Sił Sprzymierzonych NATO w Europie, gen. dyw. Lech Stefaniak, który rozpoczynał służbę w 68 pcz, późniejszy Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP i Ambasador Nadzwyczajny w Republice Iraku. Na spotkanie przybył również gen. bryg. Marek Ojrzanowski (dca 7 drt) w Budowie w latach 1983 - 1989, który zakończył karierę wojskową jako Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy w ACT NORFOLK w USA.

Wielu mieszkańców gminy Złocieniec to członkowie Związku Żołnierzy WP, a ponadto wielu odbywało służbę wojskową lub pracowali jako pracownicy wojska w jednostkach, które w minionych latach stacjonowały w tym garnizonie. Wśród byłych żołnierzy tych jednostek zrodziła się więc inicjatywa aby upamiętnić historię garnizonu specjalnym pamiątkowym obeliskiem.

Powstał społeczny Komitet Ufundowania Obelisku Pamięci Jednostek Wojskowych w składzie:
     - płk dypl. Wiesław FABISIŃSKI - przewodniczący
     - mjr Zbigniew DUDOR - sekretarz;
     - ppłk mgr inż. Tadeusz DZIENDZIELA - skarbnik;
     - mjr Stanisław HENCEL - członek,
   
który zwrócił się do Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku poparł ten pomysł, a głównie jego prezes  i jako że posiada osobowość prawną, podjął się jego realizacji, gdyż jednym z celów działalności związku jest kultywowanie tradycji wojskowych i żołnierskich, a więc inicjatywa ta całkowicie wpisywała się w jego statutowe zadania i uprawnienia.

W celu realizacji tego zadania Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku, podpisał z Powiatem Drawskim, umowę na użyczenie części działki o powierzchni 12 m², położonej przy z jednej strony ul. Czwartaków prowadzącej  do koszar 2 Brygady Zmechanizowanej, a z drugiej przy wjeździe na teren osiedla wojskowego w Budowie. Obiekt ma charakter historyczno-edukacyjny. Skierowany jest przede wszystkim do społeczności lokalnej garnizonu Budów-Złocieniec, w tym w szczególności do mieszkańców, ale także turystów zainteresowanych historią tego garnizonu.

Przedmiotowy obiekt został zbudowany na podstawie uzyskanej ze Starostwa Powiatowego zgody. Prace nad nim zostały zakończone w sierpniu 2020 r.
Koszty budowy obelisku zostały pokryte całkowicie przez fundatorów - byłych żołnierzy jednostek stacjonujących w garnizonie Budów - w ramach dobrowolnych składek, w czasie zbiórki przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Ufundowania Obelisku Pamięci.

Na obelisk wpłaciło 115 darczyńców na łączną sumę 18.295,73 zł. Na wyróżnienie zasłużyli szczególnie hojni fundatorzy:
     - Krystyna i Zdzisław DWORZYŃSCY - 7 drt;
     - Jadwiga i Marek OJRZANOWSCY - 7 drt;
     - Aleksandra i Marian KACZMARKOWIE - 36 pa;
     - Leszek CZUBIŃSKI - 7 drt;
     - Zdzisław ŻURAWSKI - 8 br;
     - Krystyna i Grzegorz NIEMCEWICZOWIE - 7 drt;
     - Stanisław HABROWSKI - 8 br;
     - Mieczysław Bogusz de Ziemblice - 36 pa;
     - Anna i Jerzy KUSZNIR - 36 pa;
     - Roman PETELSKI - 68 pcz;
     - Waldemar SABAT - 68 pcz.
    Zebrana kwota w pełni pokryła koszty zarówno samej budowy obelisku jak i koszty organizacyjne związane z uroczystością jego odsłonięcia.

Na uroczystość przybyło większość z fundatorów, niektórzy z bardzo daleka, ale swoją obecnością zaszczycili je również: Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej ppłk Radosław Stachowiak oraz przedstawiciele lokalnych władz: delegacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim pod kierownictwem Starosty Powiatowego Pana Stanisława Cybuli i Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Urszuli Ptak, a także delegacja Miasta i Gminy Złocieniec pod kierownictwem Burmistrza Złocieńca Pana Krzysztofa Zacharzewskiego. Spośród fundatorów obelisku przybyli dwaj generałowie: gen. dyw. Lech Stefaniak i gen. bryg. Marek Ojrzanowski oraz czterech dowódców jednostek: płk Zygmunt Głogowski - dowódca 68 Pułku Czołgów, dwóch dowódców 36 Pułku Artylerii: płk Jan Kraus i płk Bogdan Pankowski oraz płk Zdzisław Żurawski - dowódca 8 Batalionu Rozpoznawczego.
    Obecni byli również członkowie Prezydium Zarządu Rejonowego ZŻWP W Słupsku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ppłk. Romualda Detmera, który z upoważnienia Komitetu, reprezentował go w załatwianiu spraw formalnych na styku z wszelkimi urzędami.

Na początku uroczystości przy obelisku stanęła warta honorowa wystawiona przez Szwadron Kawalerii Ziemi Szczecineckiej im. 12 Pułku Ułanów, w składzie trzech ułanów pod dowództwem płk. mgr. Antoniego Szubińskiego, a w specjalnie przygotowanym namiocie wszyscy fundatorzy złożyli swoje podpisy na akcie ufundowania.
    W imieniu organizatorów przybyłych gości oraz uczestników spotkania przywitał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku ppłk Romuald Detmer, a następnie został odczytany „Akt ufundowania obelisku”.

Uroczystego odsłonięcia obelisku dokonała delegacja w składzie:
     - płk Zygmunt GŁOGOWSKI;
     - płk Jan KRAUS;
     - płk Zdzisław ŻURAWSKI;
     - st. chor. sztab. Grzegorz NIEMCEWICZ

a złożenia kapsuły aktu ufundowania w przygotowanej niszy w obelisku dokonała delegacja w składzie:
     - gen. bryg. Marek OJRZANOWSKI;
     - ppłk Zbigniew DUDOR;
     - mjr Stanisław HENCEL;
     - por. Marian KACZMAREK.

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrali Starosta Powiatu Drawskiego Pan Stanisław Cybula, który pogratulował inicjatorom i wykonawcom obelisku znakomitego pomysłu i jego realizacji, a spośród byłych żołnierzy jednostek gen. dyw. Lech Stefaniak, który przedstawił kilka wspomnień czasów pełnienia służby w tym garnizonie.
     Po uroczystości uczestnicy na nią zostali zaproszeni mogli zwiedzić salę tradycji 2 Brygady Zmechanizowanej oraz pospacerować po koszarach i zorientować się co się zmieniło od czasów kiedy oni pełnili tu czynną służbę.
     Po zwiedzeniu koszar i zrobieniu pamiątkowych zdjęć uczestnicy spotkania udali się do odległego o kilka kilometrów Pałacu w Siemczynie, gdzie fundatorzy otrzymali specjalne przygotowane przez Społeczny Komitet Ufundowania Obelisku Jednostek Wojskowych w Złocieńcu i Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku podziękowania oraz pamiątkowe cegiełki. Po oficjalnym spotkaniu uczestnicy wznieśli szampanem okolicznościowy toast oraz zostali poczęstowani kawą, herbatą ciasteczkami oraz zupką przygotowaną przez obsługę restauracji.

Tekst: Jan KARAŚ
Foto: Ryszard BEDNARZPrzewodniczący SKUOPJW w Złocieńcu            Prezes ZR ZŻWP w Słupsku
/-/ Wiesław FABISIŃSKI                         /-/Romuald DETMER

 

 

 

 

 

 

 

  

Komitet Społeczny Ufundowania Obelisku Pamięci w Złocieńcu wraz z Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku prowadził zbiórkę pieniędzy na wykonanie  obelisku  poświeconego jednostkom i instytucjom wojskowym, które w latach 1951 ÷ 2003 stacjonowały w Garnizonie Budów.  

Komitet Społeczny
Ufundowania Obelisku Pamięci Jednostek Wojskowych Garnizonu Budów
Zarząd Rejonowy ZŻWP Słupsk

 

 

 


 

 

 

 

 

W miesiącach wrześniu i październiku 2019 r. odbyły się spotkania środowiskowe byłych żołnierzy, pracowników i ich rodzin i tak: 68 pcz w Piasecznie (14 września), 36 pa i 7 drt w Jarosławcu (11÷13 października) oraz 8 br w Kołobrzegu (21 września). W trakcie tych spotkań przedstawialiśmy prezentacje całości zamierzeń Komitetu, a także informowaliśmy co zostało już zrobione i co należy jeszcze wykonać. Uczestnicy spotkań z uznaniem zadeklarowali  pełną akceptację tego przedsięwzięcia.

 Wpłat można dokonywać na konto:
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd  Rejonowy w Słupsku,
ul. Sienkiewicza 20/402, 76-200 Słupsk 12
nr konta: 67 1940 1076 3007 4204 0000 0000

Na przelewie należy wpisać cel wpłaty: „Obelisk Pamięci Budów 2020” oraz imię i nazwisko ofiarodawcy.

Każdy, kto wpłaci środki o równowartości co najmniej 100,00 zł otrzyma w ramach podziękowania symboliczną „cegiełkę” podczas odsłonięcia obelisku.
    Planuje się, aby nazwiska wszystkich darczyńców i fundatorów były uwidocznione na pamiątkowej tablicy.

Celem Komitetu jest wykonanie obelisku tylko i wyłącznie za pieniądze zebrane od darczyńców i fundatorów.

 

UWAGA:
     Nadal o stanie realizacji przedsięwzięcia Komitet będzie informował poprzez internet i SMS.

Komitet Społeczny
Ufundowania Obelisku Pamięci Jednostek Wojskowych Garnizonu Budów
Zarząd Rejonowy ZŻWP Słupsk

« Powrót do listy