Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

„Koperta Życia” dla seniora. Może uratować zdrowie osób starszych i samotnych

Rozpoczynamy w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjnej promującą „Kopertę Życia”.
    Głównym celem projektu jest dotarcie z informacją do jak największej liczby naszych członków i sympatyków a także innych osób, by „Koperty Życia” stały się dobrą praktyką, głównie w domach ludzi starszych i samotnych.
   „Koperta Życia” to ściśle określony sposób przechowywania podstawowych informacji medycznych na temat zdrowia każdej osoby biorącej w udział w tej akcji.
   Dzięki czytelnemu oznakowaniu graficznemu dokumentacja medyczna w łatwy sposób jest dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Jak wiemy o ludzkim życiu często decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje często informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach.
    Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Ratownicy medyczni podkreślają, że wielokrotnie informacje zawarte w kopercie pomogły w szybkim i skutecznym podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

Jak wygląda „Koperta Życia”
    Jest to zestaw składający się z koperty, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach oraz nalepce na drzwiach lodówki, która informuje o obecności koperty życia wewnątrz lodówki.

Dlaczego „Koperta Życia” w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary - „Koperta Życia” jest łatwa jest do znalezienia.

Przygotowaliśmy elektroniczny zestaw zawierający kartę informacyjną (ankietę) oraz naklejkę - jedną z nich należy przykleić na kopertę, drugą na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany. W karcie informacyjnej (ankiecie) znajdziecie Państwo pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Karta informacyjna (ankieta) powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Zachęcamy do wykonania czterech kroków:
    1. Pobranie karty informacyjnej (ankiety) oraz naklejki ze związkowej strony internetowej www.zzwp.pl;
     2. Prawidłowe wypełnienie karty informacyjnej (ankiety) - (według załączonej instrukcji);
    3. Oznakowanie lodówki naklejką oraz umieszczenie w niej koperty wraz z kartą informacyjną (ankietą).
   4. Czuwanie nad aktualnością informacji zawartych w karcie informacyjnej (ankiecie).

Mamy nadzieję, że dzięki akcji podniesiemy Państwa poczucie bezpieczeństwa i jakość wykonywanych usług ratunkowych.
    Jednak życzymy wszystkim członkom i sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dużo zdrowia i aby „Koperta Życia” nie musiała być nigdy wykorzystywana.

Miłosz BIAŁY

 

 

 

« Powrót do listy