Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Zarząd Główny ZŻWP

 

 

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

e-mail: zzwp@op.pl

e-mail: ezzwp@zzwp.pl

tel. 727 008 000


 

 

Portal społecznościowy: www.zzwp.pl

 

 


 

NIP 521-14-91-279

KRS 0000141267

 


 

KONTA BANKOWE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
ZARZĄD GŁÓWNY


PEKAO S.A. Oddział Warszawa    
ul. Targowa 81, 03-408 Warszawa;

Nr konta bankowego związkowego:

45 1240 6104 1111 0000 4784 5055Nr konta bankowego do wpłat na pożytek publiczny (OPP):

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

 


 

Skład  Zarządu Głównego i jego Prezydium

 

Prezydium Zarządu Głównego 

płk Marek BIELEC - Prezes Związku
płk Henryk BUDZYŃSKI - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
płk Stanisław KALSKI - Wiceprezes ZG ds. Obronnych / Wiceprezes ZG ds. Społecznych
płk Miłosz BIAŁY - Wiceprezes ZG ds. Socjalno-Zdrowotnych
płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych / Skarbnik ZG
ppłk Romuald DETMER - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Józef MÓL - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Józef MROCZKA - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Lech PIETRZAK - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Andrzej SAWICKI - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku

 

pozostali członkowie Zarządu Głównego

mjr Tadeusz BUZUK
płk Marian DĄBROWSKI
ppłk Zbigniew DROZDEK
Wiesław DYMIŃSKI

mjr Zygmunt JELIŃSKI
płk Zdzisław JORDANEK
płk Józef KOSNO
płk Andrzej KOWALCZYK
Artur KRÓL
Lucjan ŁAWNICZEK

płk Zygmunt MACIEJNY
ppłk Janusz MARCINIAK
kpt. Sławomir MAŃKOWSKI
Witold MORAWSKI

st. chor. sztab. Andrzej OSSOWSKI
por. Jerzy PANTAK
kpt. Andrzej PAWLAK
gen. bryg. Bronisław PEIKERT
kmdr Bożena SZUBIŃSKA
ppłk Czesław TOMASZEWSKI
Zbigniew WOŚKO

ppłk Janusz ZAJDZIK

 


Godziny pracy członków Prezydium ZG i pracowników Biura 

 

płk Marek BIELEC - Prezes Związku
tel. kom. 727 008 107

płk Henryk BUDZYŃSKI - Sekretarz Generalny ZG
tel. kom. 509 639 226
we wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00

płk Stanisław KALSKI  - Wiceprezes ZG ds. Obronnych/Wiceprezes ZG ds. Społecznych
tel. kom. 881 559 263
we wtorki i środy w godz. 10.00-13.00

płk  Milosz BIAŁY - Wiceprezes ZG ds. Socjalno-Zdrowotnych
tel. kom. 602 403 354

płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych/Skarbnik ZG
tel. kom. 793 050 131
w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00

płk Miłosz BIAŁY - Rzecznik Prasowy
tel. kom. 602 403 354


Teresa GRABOWSKA-MÓL - Starszy Referent Biura ZG (Kancelaria)
i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG
tel. kom. 727 008 105
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00

Radosław KUREK - Sekretariat Biura ZG
tel. kom. 727 008 000
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

 


 

Jak trafić do nas ?