Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Zarząd Główny ZŻWP

 

 

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

e-mail: zzwp@op.pl

e-mail: ezzwp@zzwp.pl

tel. 727 008 000


 

 

Portal społecznościowy: www.zzwp.pl

 

 


 

NIP 521-14-91-279

KRS 0000141267

 


 

KONTA BANKOWE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
ZARZĄD GŁÓWNY


PEKAO S.A. Oddział Warszawa    
ul. Targowa 81, 03-408 Warszawa;

Nr konta bankowego związkowego:

45 1240 6104 1111 0000 4784 5055Nr konta bankowego do wpłat na pożytek publiczny (OPP):

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

 


 

Skład Zarządu Głównego

 

Prezes Związku - płk Marek BIELEC

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego:
   płk Miłosz BIAŁY
          płk Stanisław KALSKI
          płk Andrzej KRYSIAK
              płk Adam SPYCHALSKI  

Sekretarz generalny Zarządu Głównego - płk Henryk BUDZYŃSKI

Członkowie Zarządu Głównego:
       mjr Tadeusz BUZUK
          ppłk Romuald DETMER
          ppłk Zbigniew DROZDEK
          płk Mieczysław GRABOWSKI
          płk Edmund JABŁONECKI
          st. bryg. Maciej JASIŃSKI
          płk Zdzisław JORDANEK
          ppłk Henryk KANIA
          płk Adam KĘSTOWICZ
          ppłk Albin KŁODNICKI
          ppłk Marek KOŁACZ
          ppłk Stanisław KOZIOŁ
          płk Marek KWIATKOWSKI
          ppłk Janusz MARCINIAK
          płk Józef MÓL
          płk Józef MROCZKA
          chor. Maurycy MYSZKOWSKI
          st. chor. sztab. Andrzej OSSOWSKI
          kpt. Andrzej PAWLAK
          płk Lech PIETRZAK
          płk Andrzej SAWICKI
          płk Andrzej SPIRYDOWICZ
          płk Andrzej STEC
          kmdr Bożena SZUBIŃSKA
          ppłk Czesław TOMASZEWSKI
          płk Jerzy WŁOSIŃSKI

 


 

Wybrane telefony kontaktowe członków Zarządu Głównego
i pracowników Biura

 

płk Marek BIELEC - Prezes Związku
tel. kom. 727 008 107

płk Henryk BUDZYŃSKI - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
tel. kom. 509 639 226

płk  Stanisław KALSKI - Wiceprezes Zarządu Głównego
tel. kom. 881 559 263

płk  Miłosz BIAŁY - Wiceprezes Zarządu Głównego
tel. kom. 602 403 354

płk Andrzej KRYSIAK - Wiceprezes Zarządu Głównego
tel. kom. 601 406 406

płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes ZG
tel. kom. 793 050 131


Teresa GRABOWSKA-MÓL - Starszy Referent Biura ZG (Kancelaria)
i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG
tel. kom. 727 008 105
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00

Radosław KUREK - Sekretariat Biura ZG
tel. kom. 727 008 000
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

 


 

Jak trafić do nas ?