Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Zarząd Główny ZŻWP

 

 

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

e-mail: zzwp@op.pl

e-mail: ezzwp@zzwp.pl

tel. 727 008 000


 

 

Portal społecznościowy: www.zzwp.pl

 

 


 

NIP 521-14-91-279

KRS 0000141267

 


 

KONTA BANKOWE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
ZARZĄD GŁÓWNY


PEKAO S.A. Oddział Warszawa    
ul. Targowa 81, 03-408 Warszawa;

Nr konta bankowego związkowego:

45 1240 6104 1111 0000 4784 5055Nr konta bankowego do wpłat na pożytek publiczny (OPP):

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

 


 

Skład Zarządu Głównego

 

                                    Prezes Związku - płk Marek BIELEC

Wiceprezesi Zarządu Głównego:
płk Miłosz BIAŁY
płk Stanisław KALSKI
płk Andrzej KRYSIAK
płk Adam SPYCHALSKI  

Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
płk Henryk BUDZYŃSKI

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego
płk Marek BIELEC
płk Henryk BUDZYŃSKI
płk Miłosz BIAŁY
płk Stanisław KALSKI
płk Andrzej KRYSIAK
płk Adam SPYCHALSKI  
ppłk Romuald DETMER
płk Andrzej KRYSIAK
płk Józef MÓL
płk Józef MROCZKA
płk Lech PIETRZAK
płk Andrzej SAWICKI
płk Jerzy WŁOSIŃSKI

Członkowie Zarządu Głównego
mjr Tadeusz BUZUK
ppłk Zbigniew DROZDEK
płk Mieczysław GRABOWSKI
płk Edmund JABŁONECKI
st. bryg. Maciej JASIŃSKI
płk Zdzisław JORDANEK
ppłk Henryk KANIA
płk Adam KĘSTOWICZ
ppłk Albin KŁODNICKI
ppłk Marek KOŁACZ
ppłk Stanisław KOZIOŁ
płk Marek KWIATKOWSKI
ppłk Janusz MARCINIAK
chor. Maurycy MYSZKOWSKI
st. chor. sztab. Andrzej OSSOWSKI
kpt. Andrzej PAWLAK
płk Andrzej SPIRYDOWICZ
płk Andrzej STEC
kmdr Bożena SZUBIŃSKA
ppłk Czesław TOMASZEWSKI

 


 

Wybrane telefony kontaktowe członków Zarządu Głównego
i pracowników Biura

 

płk Marek BIELEC - Prezes Związku
tel. kom. 727 008 107

płk Henryk BUDZYŃSKI - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
tel. kom. 509 639 226

płk  Stanisław KALSKI - Wiceprezes Zarządu Głównego
tel. kom. 881 559 263

płk  Miłosz BIAŁY - Wiceprezes Zarządu Głównego
tel. kom. 602 403 354

płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes Zarządu Głównego
tel. kom. 793 050 131


Teresa GRABOWSKA-MÓL - Starszy Referent Biura ZG (Kancelaria)
i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG
tel. kom. 727 008 105
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00

Radosław KUREK - Sekretariat Biura ZG
tel. kom. 727 008 000
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

 


 

Jak trafić do nas ?