Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Główna Komisja Rewizyjna ZŻWP

 

 

 

Główna Komisja Rewizyjna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

e-mail: zzwp@op.pl

e-mail: ezzwp@zzwp.pl

 


 

Portal społecznościowy: www.zzwp.pl

 

 


 

NIP 521-14-91-279

KRS 0000141267

 


 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej ZŻWP

 

                          1) p.o. Przewodniczący - kmdr Roman AUGUSTYNIAK
                               2) Sekretarz - ppłk Grzegorz MISIAK
                               3) Członkowie:
                                    st. chor. sztab. Dariusz KASPERSKI
                                    ppłk Andrzej KRUPIŃSKI
                                    ppłk Lech MURAWSKI
                                    płk Edmund TYSZKA

 


 

Jak trafić do nas ?