Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Sztandar dla Koła ZŻWP w Witkowie, na Jubileusz 35-lecia powstania Koła

Grupa inicjatywna byłych żołnierzy zawodowych WP, zdeterminowana potrzebą obrony swoich interesów i powołania swojego związku,  w lutym1981 r. otrzymała od MON pozwolenie na utworzenie swojego stowarzyszenia. Komitet Organizacyjny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych rozpoczął tworzyć struktury nowo powstałej organizacji.
   20 marca 1981 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Koninie płk Kazimierz Górny, powołał Komitet założycielski Koła ZBŻZ w Witkowie w składzie: kol. kol. Marian Gradek - przewodniczący, Stanisław Najdek i Franciszek Świderski - członkowie. Na zwołane 11 kwietnia 1981 r. zebranie założycielskie w sali oświatowej Klubu Garnizonowego, przybyło 44 byłych żołnierzy zawodowych. Na zebraniu wybrano 9 osobowy Zarząd Koła, 3 osobową Komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Wojewódzki ZBŻZ w Koninie.
    Prezesami zarządu Koła kolejno byli: ppłk rez. Marian Gradek (1981-1985), ppłk rez. Zbigniew Kacza (1985-1988), ppłk rez. Marian Gradek (1988-1990), ppłk rez. Jan Nowak (1990-2005), chor. w st. spocz. Ludwik Rajzel (2008), ppłk rez. Jan Nowak (od 2008 do chwili obecnej). Liczba członków koła systematycznie wzrastała, licząc na koniec 1981 r. 70 osób, w 2004 r. - 180. Od tego roku zanotowano spadek do 108 w 2011 r.; obecnie koło ZŻWP w Witkowie liczy 99 członków. V ogólnokrajowy Zjazd ZBŻZ w 1987 r. zmienił nazwę związku na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, by od 2010 r. po kolejnej zmianie przyjąć nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Członkowie koła realizowali więc zapisy statutowe Związku, z ogromną aktywnością, poświęceniem i zapałem. Spotykali się z miejscową społecznością, młodzieżą szkolną na obozach, z okazji rocznic, świąt państwowych uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnych. Wśród młodzieży przeprowadzali konkursy ze znajomości historii i tradycji oręża polskiego. Od 1986 r. we wspomnianych uroczystościach towarzyszył im sztandar ufundowany ze składek członkowskich koła, kadry zawodowej jednostek wojskowych pobliskiego Garnizonu Powidz i organizacji paramilitarnych Konina. Wręczenia sztandaru ówczesnemu prezesowi koła ppłk rez. Zbigniewowi Kaczy, dokonał dowódca Garnizonu Powidz - płk Stanisław Lubojański 23 sierpnia 1986 r. z udziałem społeczeństwa, kadry zawodowej i żołnierzy jednostek wojskowych  Garnizonu Powidz z ich sztandarami i kompanią honorową, a uroczystością dowodził ówczesny szef Sztabu 3 pułku zaopatrzenia ppłk dypl. inż. Czesław Dykszak.
    Po 30 latach, 17 czerwca 2016 r., teraz już płk rez. Czesław Dykszak, ponownie prowadził uroczystość wręczenia sztandaru dla swojego Koła ZŻWP w Witkowie, ale w jakże zmienionych warunkach, niestety bez: sztandarów jednostek wojskowych garnizonu, kompanii honorowej, młodszych kolegów oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy zawodowych WP. Jest to skutek rozwiązania porozumienia między MON, a ZŻWP od 5 lutego 2016 r. o czym mówił z nieukrywanym żalem prowadzący ceremonię.
     Uroczystość wręczenia sztandaru, zbiegła się z Jubileuszem 35-lecia powstania Koła ZŻWP w Witkowie. Imprezę zapoczątkowało wysłuchanie i odśpiewanie hymnu państwowego, następnie prezes koła ppłk rez. Jan Nowak powitał wiceprezesa WZW w Poznaniu, członka ZG ZŻWP ppłk. w st. spocz. Henryka Kanię, prezesa WZW płk. rez. dr. Zygmunta Maciejnego, przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, prezesów współpracujących z kołem firm, delegacje zaprzyjaźnionych kół i członków koła z Witkowa.
    Następnie prezes koła przekazał prowadzenie dalszej uroczystości płk rez. Czesławowi Dykszakowi, który wygłosił referat przedstawiający 35-letnie dokonania koła. Uroczystość umilił występ artystyczny zespołu „My Młodzi”. Po krótkiej przerwie odczytano akt ufundowania sztandaru dla koła, nastąpiło wbicie gwoździ pamiątkowych przez gości honorowych i poświęcenie sztandaru przez ks. ppłk. Piotra Gibasiewicza - proboszcza gnieźnieńskiej parafii wojskowej, będącego także kapelanem 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,  który w swoim krótkim, ale jakże sensownym wystąpieniu wskazał na potrzebę porozumienia się, a nie podziałów, które do niczego dobrego nie prowadzą. Po przekazaniu sztandaru prezesowi koła ten wręczył go pocztowi sztandarowemu, który po jego prezentacji umieścił go w stojaku. Wysłuchano hymn ZŻWP i przystąpiono do wręczania odznaczeń  i wyróżnień związkowych. Wręczali je członek ZG ZŻWP ppłk w st. spocz. Henryk Kania, prezes WZW płk rez. dr Zygmunt Maciejny w asyście prezesa Koła w Witkowie ppłk rez. Jana Nowaka.
    Na wniosek Prezydium WZW w Poznaniu, Kapituła Odznaki Uchwałą nr 5/2016/k, odznaczyła Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ŻZWP” - ppłk rez. Jana Nowaka. Ponadto Uchwałą nr 1/V/2016 z 23 maja 2016 r. Prezydium WZW uhonorowało n/w osoby Złotymi Medalami XXXV-lecia ZŻWP,  Panów: Mariana Gadzińskiego - burmistrza Miasta i Gminy Witkowo, Piotra Jóźwika - przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Witkowo, a z Koła płk. rez. Czesława Dykszaka i ppłk. rez. Jana Nowaka. Uchwałą nr 2/V/16 z 23 maja 2016 r. Prezydium WZW ppłk. rez. Janowi Nowakowi nadało tytuł „Człowieka Związku Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Roku 2015”.
    Na wniosek Zarządu Koła ZŻWP w Witkowie Kapituła Odznaki za ponad przeciętne zaangażowanie w działalności społecznej odznaczyło n/w kolegów Krzyżami „Za Zasługi dla ZŻWP”:  Złotym - Czesław Dykszak, Sylwester Korpik, Srebrnym - Eugeniusz Maciejewski, Czesław RodakJerzy Żmudziński, Mirosław Stysiak, Jan Zawilski, Brązowym - Leon Siewka, Tadeusz Kosiński, Wiesław Jasiński, Maciej Barszcz, Zygmunt Babicz, Adam Kociuba, Henryk Błaszak. Złotymi Medalami XXXV- lecia ZŻWP wyróżniono 30 kolegów z Koła Witkowo. Ponadto 11 osób, przedstawicieli władz samorządowych - fundatorów sztandaru, otrzymało Złote Medale XXXV-lecia ZŻWP. Po tej ceremonii kilku zaproszonych gości, w krótkich wystąpieniach podziękowało za możliwość udziału w tej uroczystości, życząc dalszych sukcesów i owocnej współpracy w dalszych latach  działalności koła.
    Po oficjalnej części uroczystości jej uczestnicy, zostali zaproszeni przez Zarząd Koła ZŻWP w Witkowie, na spotkanie towarzysko-integracyjne do urokliwie położonej nad jeziorem powidzkim Restauracji „Jabłona”, z której roztaczały się sielskie widoki. Należy w tym miejscu podkreślić, że osoby biorące w nim udział są pełni uznania za stworzenie przez organizatorów wspaniałego, ciepłego klimatu z tańcami włącznie, wzorowej obsługi restauracji oraz wykwintnego menu. „I Ja tam byłem, miód i wino piłem, a com widział i słyszał w artykule zamieściłem”.

Tekst: mjr dr Tadeusz BÖHM
Foto: st. chor. sztab. Roman POLAK

 

« Powrót do listy