Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Nadanie sztandaru dla Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki

14 i 15 czerwca 2016 r., były dniami szczególnymi dla Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla naszego koła. Wiązało się to z obchodami 35-lecia Organizacji Mazowieckiej. Uroczystości miały charakter szczególny, bowiem oprócz naszego koła sztandary otrzymywały Mazowiecki Zarząd Wojewódzki oraz Koło nr 23. Był to chyba pierwszy taki przypadek w 35-letniej historii Związku.
     Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze Polowej WP. 14 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 odprawiona została się msza św. w intencji członków Związku oraz ich rodzin. Wzięło w niej udział wielu członków Organizacji Mazowieckiej, w tym Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała. Nabożeństwo poprzedziło krótkie wystąpienie płk. Lecha Pietrzaka, który w kilku słowach przypomniał historię Związku i Organizacji Mazowieckiej.
    Mszę Św. celebrował Wikariusz Generalny Biskupa Polskiego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk January Wątroba. Dziwnym zrządzeniem losu Ewangelia wg św. Mateusza przewidziana na dzień 14 czerwca nawiązywała do obecnej sytuacji Związku wzywając do miłości adresowanej do wszystkich ludzi, również tych, którym Związek zawadza.
    W homilii ks. January Wątroba podkreślił zasługi Związku w integracji środowiska żołnierzy i ich rodzin, trosce o ich byt codzienny, zasługi i osiągniecia w krzewieniu i kształtowaniu patriotyzmu oraz działaniach na rzecz umacniania obronności naszej Ojczyzny. Złożył życzenia wszystkim członkom Związku oraz ich rodzinom. Pod koniec nabożeństwa poświęcił wyłożone na stołach sztandary. Po mszy wszyscy udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, na płycie, którego złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.
    Druga cześć uroczystości, wręczenie sztandarów, odbyła się w dniu następnym na placu przed teatrem Rampa na warszawskim Targówku. Słowo wstępne poświęcone znaczeniu sztandaru wygłosił płk Lech Pietrzak, który później moderował całą uroczystość.
   Rozpoczęła się ona odegraniem hymnu państwowego i pieśni Związku. Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego płk Bogdan Miller powitał wszystkich przybyłych i wspomniał o znaczeniu tej uroczystości dla Organizacji Mazowieckiej. Po tym wystąpieniu sekretarz generalny ZG ZŻWP płk Jan Kacprzak odczytał uchwałę o nadaniu sztandaru dla Mazowieckiego zarządu Wojewódzkiego, Koła Nr 23 oraz Koła Nr 28. Goście honorowi w osobach: Prezes Związku - gen. dyw. dr  Franciszek Puchała, przewodniczący Komitetu Fundacyjnego - gen. dyw. Roman Misztal, matka chrzestna sztandaru - pani Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, ojciec chrzestny - płk Bolesław Szczepaniak, prezes koła - płk Zdzisław Kendziorek oraz kombatanci: kmdr Józef Marzec, płk Kazimierz Michalski, płk Zdzisław Modrzewski, płk Zdzisław Ociesa, płk Jan Skowron oraz pani Alicja Lewandowska-Kraińska wbili gwoździe pamiątkowe w drzewce sztandaru. Następnie przewodniczący Komitetu Fundacyjnego gen. dyw. Roman Misztal przekazał sztandar rodzicom chrzestnym, a ci wiceprezesowi ZG ZŻWP gen. dyw. Bolesławowi Izydorczykowi. Gen. Bolesław Izydorczyk wręczył sztandar prezesowi koła płk. Zdzisławowi Kendziorkowi, a on pocztowi sztandarowemu w składzie płk Henryk Budzyński, st. chor. sztab. Edward Ślusarczyk oraz płk Marek Nowak. Na komendę moderatora poczty sztandarowe dokonały prezentacji sztandarów przed zgromadzonymi uczestnikami. Uroczystość przed teatrem zakończyła się wystąpieniem Prezesa Związku i odegraniem pieśni Wojska Polskiego.
    Dalsza jej część odbyła się w teatrze Rampa. W trakcie części oficjalnej prezes MZW płk Bogdan Miller przedstawił najważniejsze osiągnięcia Organizacji Mazowieckiej oraz problemy stojące przed nią. Wręczył okolicznościowe upominki gościom oraz wyróżnienia wyróżniającym się członkom Związku.
   Uroczystość zakończył wspaniały koncert w wykonaniu aktorów teatru Rampa. Za pomoc w zorganizowaniu uroczystości gorące słowa podziękowania należą się dyrektorowi teatru Rampa panu Wiktorowi Olejarzowi, zespołowi artystycznemu oraz pracownikom.
    Po południu członkowie naszego koła spotkali się na uroczystym obiedzie. W jego trakcie zaprezentowano obecnym nowy sztandar. Członkowie wyróżnieni wbiciem gwoździ pamiątkowych oraz zasłużeni dla koła otrzymali pamiątkowe miniaturki sztandaru.
    Zarząd Koła składa wyrazy podziękowania Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent M. St. Warszawy Pani Hannie Gronkiewicz-Waltz za wyrażenie zgody na umieszczenie na płacie sztandaru herbów województwa mazowieckiego i M. St. Warszawy.
   Po raz pierwszy w historii Związku Święto Związku przebiegało bez wojskowej asysty honorowej. Okazało się, że bez niej można je właściwie zorganizować i godnie przeprowadzić.  

Henryk BUDZYŃSKI
 

« Powrót do listy