Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Aktywny senior - mł. chor. Stanisław WALCZAK

Młodszy chorąży w st. spoczynku Stanisław Walczak jest jednym z najaktywniejszych członków Związku Żołnierzy WP w Olsztynie. Od kilku kadencji wybierany jest na prezesa Koła nr 11 w Olsztynie oraz do zarządu wojewódzkiego. Ale to nie wszystko - Staszek jednocześnie działał w innych organizacjach, m.in. w rodzinnych ogródkach działkowych oraz radach seniorów przy prezydencie Olsztyna i marszałku województwa warmińsko-mazurskiego.
    To, że działalność kolegi Stanisława w tych organizacjach jest ceniona, świadczą podziękowania i nominacje na kolejne kadencje do rad seniorów: miejskiej i wojewódzkiej, które nadesłano do Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie.

   Miłym momentem jednego z pozjazdowych posiedzeń ZW (23 marca 2022 r.) było przekazanie tych dokumentów mł. chor. Stanisławowi Walczakowi przez prezesa ZW ZŻWP w Olsztynie, płk. w st. spocz. Albina Polechońskiego.
    Prezes podziękował koledze Walczakowi za godne reprezentowanie naszego związku w tych gremiach i życzył mu dalszej owocnej pracy społecznej w olsztyńskim środowisku żołnierskim i seniorskom. Kolega Stanisław z dumą poinformował, że ostatnio został członkiem Warmińsko-Mazurskiej Delegatury Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.

X     X     X

Życiorys kol. Stanisława Walczaka, który w czerwcu br. ukończy 74 lata, jest bogaty w aktywność, nie tylko wojskową. W 1966 roku rozpoczął zasadniczą służbę w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Toruniu.
   Dalszą specjalistyczną służbę wojskową odbył w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Ubezpieczenia Lotów w Grudziądzu i w 1970 roku został zawodowym żołnierzem. Jako dowódca specjalnego pododdziału osłonowego Wojsk Lotniczych zdobył trzykrotnie mistrzostwo Polski Wojsk Lotniczych. W 1978 roku mianowany dowódcą plutonu Szkoły Podoficerskiej w 46 pułku artylerii plot. 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Brał udział w misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie (VI zmiana). W 1989 roku przeniesiony w stan spoczynku. Po zakończeniu służby, kończy studia techniczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, uzyskując tytuł inżyniera i licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 10433. Pracował potem kilka lat w różnych spółkach Skarbu Państwa.  
    Do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (wówczas ZBŻZiOR WP) wstąpił w 2001 roku - do Koła nr 11 „Przeciwlotnik” w Olsztynie. Pełnił w nim różne funkcje: od sekretarza (2013) po prezesa (od 2017).
    W 2013 roku został sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie, a w 2017 roku - I zastępcą prezesa ZW.
    Na XII wojewódzkim zjeździe wybrany na członka prezydium ZW.
   Między innymi dzięki jego aktywności organizacja olsztyńska w maju 2014 roku uzyskała nowy sztandar. Jest niemal stałym członkiem pocztu sztandarowego i w mundurze reprezentuje ZŻWP na różnych uroczystościach.
   Systematycznie upowszechnienia wiedzę o wojsku w społeczności Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie wśród seniorów, emerytów i młodzieży szkolnej.  
  Za aktywną działalność w ZŻWP uhonorowany wieloma odznaczeniami, włącznie z najwyższymi: Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP” i Komandorią Złotego Krzyża „Za Zasługi dla ZŻWP”. Posiada też liczne odznaczenia resortowe i regionalne, m.in. medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,  „Srebrny Krzyż Zasługi”, Odznaka Honorowa „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”,  Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”.

 Tekst i zdjęcia: Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy