Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

St. chor. sztab. Edward Grabowski w korpusie 90-latków

Starszy chorąży sztabowy w st. spocz. Edward Grabowski 7 lutego 2022 roku ukończył 90 lat. Z tej okazji koledzy z Koła nr 21 ZŻWP w Olsztynie postanowili zrobić Jubilatowi niespodziankę, przekazując związkowe odznaczenia oraz list gratulacyjny.
   Na zaproszenie jednej z córek Edwarda Grabowskiego, Małgorzaty Liper, 18 marca 2022 r. delegacja zarządu K21 odwiedziła kolegę w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Doliną” w Różnowie (gdy poluzowano tam covidowe rygory). Kierownictwo DPS udostępniło Jubilatowi i jego gościom swój gabinet, a pani Małgorzata przygotowała na ich powitanie urodzinowy słodki poczęstunek (m.in. pyszny sernik i lampkę nalewki).
   Toast za zdrowie kolegi Edwarda wzniósł były prezes K21 (obecnie honorowy) st. chor. sztab. w st. spocz. Eugeniusz Grzybowski, potem udekorował go Krzyżem Komandorskim ZŻWP. Nowy prezes koła, st. brygadier PSP Maciej Jasiński (też emeryt), odznaczył Edwarda Grabowskiego Srebrnym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” oraz przekazał mu list gratulacyjny od zarządu koła. W imieniu kolegów z koła życzenia złożyli też uczestnicy delegacji – płk w st. spocz. Czesław Kaszuba oraz por. w st. spocz. Jerzy Pantak. Spotkanie trwało w miłej atmosferze ponad godzinę.
    Kolega Edward Grabowski od wielu lat jest wdowcem i przebywa w podolsztyńskich domach pomocy społecznej, najpierw w Biesalu, gm. Gietrzwałd, a obecnie w Różnowie, gm. Dywity.
    Zdecydował się tam na pobyt głównie z powodu kłopotów zdrowotnych i wymaga fachowej opieki, jakiej domownicy nie mogą spełnić (jedna z córek pracuje za granicą). Jest zadowolony z takiej sytuacji, bo ma nie tylko opiekę medyczną, ale i różnorodne towarzystwo i programy kulturalne.
   Kolega Edward Grabowski urodził się w Bronowie, pow. Łomża. Żołnierzem zawodowym został na początku lat 50. XX wieku. Do wojska trafił za pośrednictwem młodzieżowej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, w której odbywał zasadniczą służbę wojskową w Ełku. Potem skierowano go na kurs pedagogiczny i - już jako żołnierz służby czynnej - uczył młodzież w ełckich szkołach. Wkrótce przeniesiono go do jednostki w Morągu na stanowisko dowódcy plutonu. W 1960 dostał przydział do Olsztyna i kontynuował służbę w jednostce zaopatrzeniowej, w magazynach wojskowych przy ul. Leśnej. Na emeryturę przeszedł w 1993 roku.
   Edward Grabowski wstąpił do poprzednika ZŻWP - ZBŻZiORWP - w 1989 roku, od tego czasu jest członkiem Koła nr 21 w Olsztynie. Choć od 2001 roku jest inwalidą I grupy, wyróżniał się aktywnością, za co otrzymał różne odznaczenia związkowe. Posiada też kilka odznaczeń wojskowych i państwowych, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Niestety, wiek i zdrowie uniemożliwiły mu dalszą działalność, koledzy o nim nie zapomnieli, bo nadal jest członkiem koła i opłaca składki. W trakcie jubileuszowej wizyty okazało się, że Kolega Edward jest jeszcze w niezłej formie. Zatem: ad multos annos!

Tekst i zdjęcia Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy