Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Integracja nowoprzyjętych członków Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku-Zdroju

18 listopada 2021 r. w Klubie Seniora przy ul. Różanej w Busku-Zdroju odbyło się posiedzenie nowo wybranych władz Koła nr 5 z nowoprzyjętymi członkami w 2021 r.
     W dniu 28 sierpnia 2021 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało nowe władze. Większość z nich będą pełnić te funkcje już 3 kadencję.

     Zarząd Koła:
     Prezes Koła - Kol. ppłk Stanisław Kozioł;
     Wiceprezes ds. Socjalno-Zdrowotnych - Kol. inż. Sabina Andruszko;
     Wiceprezes - Kol. st. chor. sztab. Wiesław Kostyra;
     Sekretarz - Kol. por. Jerzy Palusiński;
     Skarbnik - Kol. sierż. Konrad Półtorak.
    W/w osoby są także delegatami na XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
     Komisja Rewizyjna Koła:
     Przewodniczący - Kol. st. chor. sztab. Wiesław Kasza;
     Zastępca przewodniczącego - Kol. dr Stanisław Kmiołek;
     Sekretarz - Kol. szer. Stanisław Siemek.
     Nowo przyjęci członkowie Koła nr 5:
     Kol. mjr. Stanisław Niepsuj;
     Kol. por. Jerzy Palusiński;
     Kol. ppor. Jarosław Banasik;
     Kol. szer. Lucjan Swatek;
     Kol. Krzysztof Leszczyński;
     Kol. ppłk Alina Miłkowska;
     Kol. ppłk Zbigniew Godyń;
     Kol. kpt. Jan Zawora;
     Kol. Elżbieta Zawora.
   Spotkanie otworzyła Wiceprezes Koła nr 5 kol. Sabina Andruszko, która serdecznie powitała zebranych. a następnie poinformowała. że na dzisiejszym spotkaniu zostaną wręczone legitymacje nowoprzyjętym  kolegom i koleżankom oraz dokonamy zintegrowania się wszystkich nowoprzyjętych członków ZŻWP w 2021 r.
    Odczytała nazwiska przyjętych koleżanek i kolegów do Koła nr 5, a następnie poprosiła prezesa ppłk. Stanisława Kozioła o wręczenie legitymacji obecnym członkom: Alinie Miłkowskiej, Krzysztofowi Leszczyńskiemu oraz małżonkom Elżbiecie i Janowi Zawora.
    Następnie kol. Jarosław Banasik i kol. Jerzy Palusiński wykonali solo piękne piosenki z dedykacją dla nowoprzyjętych, a akompaniował im na harmonijce kol. Stanisław Siemek.
   Prezes Koła przekazał serdeczne słowa uznania i gratulacje dla nowoprzyjętych, którzy mogli podzielić się swoimi wrażeniami, a także fragmentami swoich życiorysów. Wszyscy obecni przyjęli ich serdecznie z nadzieją dobrej współpracy. Na zakończenie spotkania obecni członkowie złożyli trochę spóźnione życzenia imieninowe prezesowi koła  ppłk. Stanisławowi Koziołowi. Kwiaty wręczyła kol. Sabina Andruszko, zaś wszyscy z entuzjazmem zaśpiewali prezesowi 100 lat.
   Na koniec spotkania delegacji Koła nr 5 na XI Zjazd Wojewódzki złożono życzenia owocnych obrad.

Tekst: Sabina ANDRUSZKO
Zdjęcia: Emil MARGIEL

 

« Powrót do listy