Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Artylerzysta uhonorowany odznaczeniami

Dnia 16 listopada 2021 r. podczas comiesięcznego zebrania Klubu Warszawskich Artylerzystów ppłk w st. spocz. inż. Marian Główka został uhonorowany Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Złotym Medalem 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenia wręczyli Honorowy Prezes ZŻWP gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała i wiceprezes ZŻWP płk w st. spocz. Stanisław Kalski.

Ppłk w st. spocz. inż. Marian Główka urodził się 15 lipca 1932 r. w Marylewie w powiecie mińskim. Szkołę powszechną ukończył w Pustelniku, a szkołę średnią ogólnokształcącą (małą maturę) w Sulejówku w 1951 r. Pełne wykształcenie średnie uzyskał, będąc już oficerem, na kursie ogólnego kształcenia przy Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie w 1958 r. Do wojska wstąpił ochotniczo w 1951 r., a w 1953 r. ukończył Oficerską Szkołę Artylerii Przeciwlotniczej. Po awansowaniu na pierwszy stopień oficerski, pełnił służbę na różnych stanowiskach w jednostkach liniowych. W latach 1961-1965 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektro-Radiotechnicznym.
    Po jej ukończeniu został skierowany do pełnienia służby w Oddziale Szkolenia Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii WP w Warszawie. Pełnił funkcję specjalisty w zakresie radiolokacji i meteorologii. Był m.in. autorem instrukcji i podręczników w tej dziedzinie.
    Za swe osiągnięcia i zaangażowanie w służbie był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalami resortowymi.
   W 1984 r. na podstawie orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Będąc w cywilu, w latach 1988-1993 pracował w Stołecznym Centrum Stomatologii na stanowisku starszego referenta ds. zaopatrzenia.
   We wrześniu 1984 r. wstąpił do ZBŻZ, gdzie był przez wiele kadencji członkiem Zarządu Koła. Za swą działalność związkową był także wielokrotnie wyróżniany, m.in. Krzyżem Złotym za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

« Powrót do listy