Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

W Pleszewie wybrano nowe władze Koła ZŻWP

27 września 2021 r. członkowie koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pleszewie, wybrali nowe władze. Przez najbliższą kadencję Zarządem kierować będzie pułkownik Ryszard Wiliński, który otrzymał poparcie wszystkich uczestniczących w zebraniu członków Koła.
     W zebraniu wzięła udział większość członków Koła, którzy najpierw udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi a następnie powierzyli ster władzy na kolejne lata, dotychczasowemu prezesowi Ryszardowi Wilińskiemu. Ponadto wybrano Zarząd w składzie sześciu członków, którzy podzielili się funkcjami. Wiceprezesami zostali ponownie kapitan Jacek Tomczak i major Ryszard Szwajkowski. Nad finansami koła czuwać będzie jak dotychczas młodszy chorąży Jan Tyl. W skład zarządu wybrano również bosmana Longina Frydrychowicza, który w poprzedniej kadencji piastował funkcję sekretarza koła. Nowymi twarzami we władzach koła są major Jan Kaczmarek i kapitan Leszek Dryjański. Ten pierwszy objął funkcję sekretarza, zaś Leszek Dryjański pozostał członkiem zarządu. Zmiany zaszły również w składzie komisji rewizyjnej. Nowym członkiem komisji został starszy chorąży sztabowy marynarki Leszek Szwedziak. Na przewodniczącego komisji powołano ponownie podpułkownika Zygmunta Reszela a na jego zastępcę starszego chorążego Jerzego Szymczaka. Wybrano także delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Rejonowego w Kaliszu. Uznano, że pleszewskie środowisko byłych żołnierzy zawodowych, najlepiej reprezentować będzie nowo wybrany Zarząd koła.
     Obecny na zebraniu w Pleszewie prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Kaliszu, pułkownik Florian Siekierski wysoko ocenił działalność byłych żołnierzy, członków pleszewskiego koła. W swoim wystąpieniu podkreślił, że aktywność i podejmowane inicjatywy członków ZŻWP w Pleszewie, powinny być przykładem dla działalności pozostałych kół w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Krotoszynie. Dodał, że prezes Ryszard Wiliński przeprowadził koło w Pleszewie przez okres pandemii koronawirusa bez istotnych strat personalnych, a po upływie kadencji stan osobowy koła powiększył się o 18. nowych członków. Najnowszą inicjatywą zarządu koła jest skierowany do Rady Miasta wniosek o nadanie nazwy ,,Pleszewskich przeciwpancerniaków”, planowanej budowie ronda w mieście. Członkowie koła wsparli ponadto budowę pomnika Pleszewskiego powstańca, wykonanie tablicy poświęconej pamięci żołnierzy 70 pp, który do wybuchu wojny stacjonował w Pleszewie i aktywnie włączyli się w obchody nadania stopnia generalskiego, związanemu z Pleszewem pułkownikowi Mieczysławowi Mozdyniewiczowi, byłemu dowódcy 70 pp i późniejszemu dowódcy 17 DP. Dywizja Mozdyniewicza wsławiła się w kampanii wrześniowej 1939 roku, walcząc w składzie Armii Poznań u boku gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby.

                                                                                     Tekst: Jacek TOMCZAK
Zdjęcie: Roman URBANIAK

 

« Powrót do listy