Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

W rocznicę Bitwy nad Bzurą

W obchodach 82. rocznicy Bitwy nad Bzurą w dniu 12 września 2021 r. wzięła udział delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Pleszewa (kpt. Jacek Tomczak, st. sierż. Grzegorz Walendowski i bosm. Longin Frydrychowicz) oraz poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty.
    Po nabożeństwie w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy, na Placu Tadeusza Kościuszki odbyła się skromna uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Września. W tym roku (w roku ubiegłym rocznicowe uroczystości odwołano) zrezygnowano z przemówień oficjeli i części ceremoniału wojskowego.
    Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym, przy mogiłach poległych w bitwie polskich żołnierzy. Tam odczytano apel poległych a kompania honorowa z batalionu kawalerii powietrznej z Leźnicy Wielkiej, oddała salwę honorową. Tam też pleszewianie złożyli kwiaty u stóp tablicy upamiętniającej udział w bitwie żołnierzy 70 pp. Na zakończenie uroczystości uczestników rocznicowych obchodów organizatorzy poczęstowali wojskową grochówką.
    W dniach 9-22 września 1939 r. miała miejsce największa i najkrwawsza bitwa w kampanii wrześniowej. Dowodzona przez gen. Tadeusza Kutrzebę Armia Poznań, uderzyła w lewe skrzydło niemieckiej 8. Armii, maszerującej na Warszawę. To krwawe starcie przeszło do historii pod nazwą Bitwa nad Bzurą.
   Pleszewski 70. pp. wziął udział w Bitwie nad Bzurą w składzie macierzystej 17. DP. Dowodził nim płk Alfred Konkiewicz. W trakcie działań bojowych został rozbity przez Niemców i poniósł znaczące straty. Niedobitki pułku przebiły się do Warszawy. Ocaleli żołnierze wzięli udział w obronie stolicy.

                                                                                             Jacek TOMCZAK

 

« Powrót do listy