Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

W hołdzie bohaterom Września 1939 r.

W 82. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, członkowie pleszewskiego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oddali hołd żołnierzom 70. Pułku Piechoty, którzy do wybuchu wojny stacjonowali w Pleszewie.
    1 września 2021 r. w południe delegacja byłych żołnierzy pleszewskiego garnizonu, złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym piechurów pleszewskiego pułku, poległych w obronie Ojczyzny w 1939 roku. Tegoroczne obchody wybuchu II wojny światowej w Pleszewie były nadzwyczaj skromne. Obok delegacji ZŻWP w uroczystości uczestniczyli tylko przedstawiciele władz miasta, starostwa powiatowego oraz kierownictwa szkół. Ze względu na zagrożenie koronawirusem, w tym roku zrezygnowano z udziału młodzieży, pocztów sztandarowych i stowarzyszeń. Pierwsi kwiaty złożyli samorządowcy: wiceburmistrz Andrzej Jędruszek i wicestarosta Damian Szwedziak. Po nich wiązankę u stóp obelisku położyli członkowie ZŻWP: kapitan Jacek Tomczak, młodszy chorąży Mirosław Krawczyk i bosman Longin Frydrychowicz.

                                                                           Tekst: Jacek TOMCZAK
Zdjęcie: Roman K. URBANIAK

 

« Powrót do listy