Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Święto Wojska Polskiego w Pleszewie obchodzono z hukiem

Wciągnięciem flagi państwowej na maszt i salwą armatnią na Placu im. gen. Mieczysława Mozdyniewicza, uczczono Święto Wojska Polskiego w Pleszewie. W sobotę 14 sierpnia 2021 r. przy udziale władz miasta i powiatu, członkowie koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pleszewie, zorganizowali obchody święta Sił Zbrojnych.
    O godzinie 12. przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, flagę na maszt wciągnął uczestnik misji pokojowych w Syrii w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego, st. chor. Kazimierz Głuch. Posterunek  honorowy przy pomniku Chwały Artylerzystów i Pamięci Żołnierzy 70 pp., zaciągnęli rekonstruktorzy oraz harcerze. Następnie delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów. Po staroście pleszewskim i burmistrzu miasta, kwiaty od ZŻWP ponieśli: prezes Zarządu Rejonowego w Kaliszu płk Florian Siekierski, prezes koła płk Ryszard Wiliński oraz st. chor. sztab. mar. Leszek Szwedziak. Po złożeniu kwiatów i wysłuchaniu Pieśni Reprezentacyjnej WP, oddano salwę honorową z armaty wiwatówki. Dalszą część uroczystości przeniesiono na teren dawnych koszar, gdzie wręczono medale i odznaczenia.
    Krzyżem Komandorskim ZŻWP odznaczono ppłk. Zygmunta Reszela oraz mł. chor. Zbigniewa Wojciechowskiego. Krzyże Złote z Gwiazdą ZŻWP otrzymali: płk. Florian Siekierski, kpt. Jacek Tomczak, mł. chor. Jan Tyl, mł. chor. Mirosław Krawczyk oraz bosman Longin Frydrychowicz. Porucznikowi Tadeuszowi Rakowi Rada Główna Federacji Stowarzyszeń i Weteranów Sił Zbrojnych RP, nadała Honorową Odznakę Organizacyjną. Z kolei Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZIW, udekorowano burmistrza Pleszewa dr. Arkadiusza Ptaka. Kilkunastu innych członków ZŻWP otrzymało złote i srebrne Krzyże Za Zasługi dla ZŻWP oraz Odznaki Honorowe. W uznaniu zasług dla ZŻWP Medalami 40-lecia odznaczono ośmioro mieszkańców Pleszewa. Przy okazji prezes wielkopolskiej organizacji Ligi Obrony Kraju, płk Ryszard Wiliński wręczył medale Za zasługi dla LOK dla miasta i powiatu pleszewskiego.
    Bogate w wydarzenia uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego w Pleszewie, zakończyło spotkanie koleżeńskie w dawnym kasynie wojskowym, połączone z posiłkiem.

                                                                                                   Jacek TOMCZAK

 

Posterunek honorowy przy pomniku zaciągnęli rekonstruktorzy i harcerze
Kwiaty od ZŻWP złożyli płk F. Siekierski, płk Ryszard Wiliński i st. chor. sztab. mar. Leszek Szwedziak
Złotymi Krzyżami z Gwiazdą Za Zasługi dla ZZWP odznaczono; płk Floriana Siekierskiego, kpt. Jacka Tomczaka, mł. chor. Jana Tyla, mł. chor. Mirosława Krawczyka i bosmana Longina Frydrychowicza

« Powrót do listy