Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Pleszew w hołdzie warszawskim powstańcom

W 77. rocznicę  akcji ,,Burza”, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego, członkowie koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pleszewie, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą działania Armii Krajowej na ziemi pleszewskiej.
    Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości była godzina 17. (godzina ,,W”) i trwający minutę dźwięk syren. Po tym, zgromadzeni na Placu Kościelnym uczestnicy uroczystości odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

    Nowością rocznicowych obchodów był Apel Poległych, który odczytał nauczyciel historii Janusz Waliszewski. Kwiaty od władz miasta i powiatu złożyli burmistrz Arkadiusz Ptak oraz wicestarosta Damian Szwedziak. W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wiązankę kwiatów ponieśli: kapitan Jacek Tomczak, bosman Longin Frydrychowicz i starszy kapral Waldemar Piórek. Po nich kwiaty pod tablicą złożyli miejscowi członkowie rządzącej partii. Uroczystościom 77. rocznicy powstańczego zrywu w stolicy, towarzyszyli miejscowi rekonstruktorzy, którzy zapewnili oprawę historyczną obchodów i zaciągnęli wraz z harcerzami honorową wartę przy tablicy. Uroczystość prowadził członek grupy rekonstrukcji historycznych Tomasz Wojtala.
     Powstanie było największą operacją militarną Armii Krajowej i  trwało 63 dni. Bilans tej operacji był tragiczny. Największe straty poniosła ludność cywilna Warszawy. Od kul i w wyniku bombardowań lotniczych, ostrzału artyleryjskiego oraz wskutek pacyfikacji całych dzielnic miasta, zginęło blisko 180 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci. Straty powstańców sięgnęły 16-18 tysięcy żołnierzy podziemia konspiracyjnego, a lewobrzeżna Warszawa legła w gruzach. W tym czasie po drugiej stronie Wisły stała potęga sowiecka: pododdziały 1 Frontu Białoruskiego, w tym 1 Armii Wojska Polskiego.
Po blisko 80 latach od tych wydarzeń w ocenie wielu historyków, ze wzglądu na tragiczne skutki powstania, a w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu godziny ,,W” pozostaje nadal przedmiotem dyskusji i polemik. Co nie umniejsza heroizmowi graniczącemu z bohaterstwem, walczących na barykadach warszawiaków.  

                                                                       Tekst: Jacek TOMCZAK
Foto: Piotr FEHLER

 

« Powrót do listy