Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Obchody 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu

Uroczystość obchodów powstania Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu poprzedziła wycieczka zorganizowana przez organizatorów dla członków Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, Prezesów Kół oraz przedstawiciela ZG ZŻWP.
    Uczestnicy obchodów 40-lecia powstania ZŻWP zwiedzili Park Solankowy o powierzchni ok. 85 ha, który jest wizytówką Inowrocławia. Na terenie Solanek znajdują się obiekty uzdrowiskowe, tężnia solankowa, muszla koncertowa, Pijalnia Wód-Palmiarnia „Inowrocławianka”, Ogrody zapachów oraz tereny rekreacyjne. Ponadto zwiedzono Instytut Prymasa Józefa Glempa, gdzie zgromadzone zostały pamiątki i precjoza używane przez urodzonego w Inowrocławiu Prymasa oraz Wystawę Solnictwa nawiązującą do nieistniejącej już kopalni. Wystawa składa się  z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solowarstwa na przełomie wieków. Podczas zwiedzania wystawy można wyobrazić sobie atmosferę  panującą w kopalni, a wszystko dzięki temu, że ściany zostały wyłożone solą kamienną.
   Spotkanie jubileuszowe 40-lecia ZŻWP w Kole nr 7 odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku w świetlicy OSP Jacewo. Historię Związku i Koła przypomniał zebranym prezes Koła nr.7  kol. Lech Murawski.
    W dniu 12 lutego 1981 roku ukonstytuował się w Warszawie Krajowy Komitet Założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W dniu 5 marca 1981 roku w Bydgoszczy ukonstytuował się Wojewódzki Komitet Założycielski w skład którego wchodzili przedstawiciele z Garnizonów w Bydgoszczy, Chojnic, Grupy, Świecia i Inowrocławia. Zjazd Wojewódzki odbył się 28 kwietnia 1981 roku. W dniu Zjazdu Związek Wojewódzki liczył 376 członków w 14 kołach. Numeracja naszego Koła oznacza, że w województwie powstało jako siódme. Koło w dniu oficjalnej daty powstania liczyło 29 członków.
     Na uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia Koła nr 7 ZŻWP przybyli :
     - Poseł na Sejm RP Magdalena Łośko
     - Senator RP Krzysztof Brejza
     - Sekretarz Generalny ZG ZŻWP Henryk Budzyński
   - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk Józef Mól wraz z członkami Zarządu i Prezesami Kół.
     - Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska
     - Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gerus
     - Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Figas
     - Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
     - Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski
     - Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Marek Karólewski
     - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Kpal Paweł Błaszak
   - Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk Zbigniew Woznicki.

    Podczas spotkania zasłużeni dla Koła członkowie i osoby wspierające zostali uhonorowani odznaczeniami a zaproszeni goście wręczyli gratulacje i życzenia Prezesowi Koła kol. Lechowi Murawskiemu. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale.
     Krzyżem Złotym z Gwiazdą odznaczony został Krzysztof Pęczkowski.
   Złoty Krzyż ZŻWP otrzymali: Paweł Błaszak, Stanisław Boczkowski, Jerzy Bojarski, Leopold Jaworski i Tadeusz Myga. Brązowy Krzyż ZŻWP otrzymał Mieczysław Kamiński.
   Złoty Medal 40-lecia ZŻWP otrzymali: Magdalena Łośko, Krzysztof Brejza, Ryszard Brejza, Jan Czerniak, Andrzej Dargacz, Leopold Jaworski, Tadeusz Myga, Jan Sójkowski oraz Tadeusz Wróblewski.
   Wyróżnienia wręczali: Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński w asyście płk. Józefa Móla Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.
  Ponadto podczas uroczystości uhonorowano Dyplomami okolicznościowymi jubilatów obchodzących 90-rocznicę urodzin Leopolda Jaworskiego i Tadeusz Mygę.
  Z okazji jubileuszu na ręce prezesa Koła Prezydent Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza złożył życzenia i gratulacje dla wszystkich członków Związku.
  „Jubileusz 40-lecia Koła jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim inowrocławskim żołnierzom słów mojego uznania za trudną służbę związaną z dużym ryzykiem, służbę wymagającą odwagi, wiedzy i doświadczenia, Na szczególną uwagę zasługuje pielęgnowanie   przez Związek postawy patriotycznej, dbałości o przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji Wojska Polskiego oraz wspieranie polityki obronnej kraju”.

Lech Murawski - Prezes Koła nr 7
Andrzej Dargacz - Rzecznik Koła nr 7
Mieczysław Kamiński - zdjęcia

 

« Powrót do listy