Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Pierwsze planowe w tym roku spotkanie członków Koła nr 21 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdyni Babie Doły. „ KOŁO NA WESOŁO”

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków Koła nr 21 w tym roku. Spotkanie odbyło się z okazji obchodów 40 rocznicy powstania ZŻWP. Jak zawsze spotkanie rozpoczęła komenda PANOWIE OFICEROWIE i odśpiewana została Pieśń ZŻWP.
   Następnie prezes Koła nr 21 kmdr. por. BL Edward Golis  przywitał przybyłych gości spotkania w osobach: prezesa Pomorskiego ZŻWP pana ppłk. Zbigniewa Drozdka, członka Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP pana kmdr. Wincentego Kurowskiego, prezesa Pomorskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP pana kmdr. BL Eugeniusza Podolaka z panią Krystyną, prezesa Ogródków Działkowych pana Antoniego Chorabika, prezesa Szwadronu Kawalerii Ochotniczej Pana rot. Adama Zająca wraz z chor. KO Mariuszem Karpyzą, prezesa Stowarzyszenia Oficerów i Rezerwistów 34 plm. i SL. płk. Leopolda Stachowskiego, prezesa Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Wojskowego kmdr. rez. MW Pawła Padiasa, Komendanta Posterunku Policji w Kosakowie kom. Marcina Wittbrotta, prezesa Policyjnego Klubu HDK w Gdyni pana Krzysztofa Wasilewskiego, prezesa (kasztelana) Pomorskiego Oddziału Wspólnoty Słowian pana kmdr. rez MW dr. Marka Sikorskiego, prezesa Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Pucka panią Jolantę Sadowską, delegację Związku Piłsudczyków RP pana kmdr. rez. MW lek. med. Andrzeja Kóla i pana kmdr. rez. MW Lucjana Bagińskiego. Jako gość zaproszony został też były redaktor czasopisma MW „BANDERA”, kolekcjoner i autor książek o tematyce morskiej pan kmdr. rez MW Józef Wąsiewski.

   W sprawach organizacyjnych przyjęliśmy jednogłośnie, nowego członka Koła nr 21 pana por. rez. WP Cezariusza Stolarczyka. Następnie minutą ciszy uczciliśmy zgon członka naszego Koła pana st. chor. sztab. Zbigniewa Nawrockiego, odegrany został Sygnał „CISZA”. W wygłoszonej przez prezesa laudacji, omówiona została działalność Koła od 1 stycznia do 15 czerwca 2021 r. Następnie wręczone zostały wyróżnienia  za działalność społeczną organizacyjną i związkową. Na wniosek Zarządu Koła nr 21 Gwiazdą 100-lecia Polski Niepodległej odznaczony został kmdr. rez. Andrzej Król i medalem 75 lecia LOK por. rez. Cezariusz Stolarczyk. Odznaczenia wręczył prezes Koła nr 21 kmdr. BL Edward Golis. Prezes Pomorskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP wyróżnił  złotym Krzyżem Virtuti Civili pana kmdr. rez. MW dr. Marka Sikorskiego, a Krzyżem 100-lecia Polski Niepodległej pana kmdr. BL Sławomira Dzięgielewskiego i pana kmdr. BL Edwarda Golisa, asystowała pani sekretarz Koła nr 21 Irena Luber. Odznaczenie za działalność na rzecz Policyjnego Klubu HDK dla pana Antoniego Chorabika wręczył Prezes Krzysztof Wasilewski. Następnie głos zabrał prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP pan ppłk Zbigniew Drozdek, który omówił historię powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zadania organizacyjne oraz historię Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Następnie przez prezesa ppłk. Zbigniewa Drozdka zostały wręczone odznaczenia za działalność organizacyjną oraz z okazji 40-lecia ZŻWP. Dyplomy od Zarządu Głównego ZŻWP i Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP wręczał każdemu osobiście prezes ppłk Zbigniew Drozdek. Ostatnim punktem spotkania było złożenie przez prezesa Koła, życzeń solenizantom i jubilatom oraz odśpiewanie STO LAT. Na tym część oficjalną zakończyliśmy. Prezes Koła poprosił o zabranie głosu naszego gościa pana kmdr. rez. MW Józefa Wąsiewskiego, który omówił krótko swoją działalność literacką i kolekcjonerską. Dziękujemy panu Komandorowi za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoją wiedzą. Odbył się też konkurs w rzucaniu rzutkami do tarczy. Konkurs wygrali tym razem policjanci Paweł Wysocki i Krzysztof Wasilewski. Do zobaczenia za rok.

Tekst: Edward GOLIS
Zdjęcia:  Janusz GINTER, Andrzej MISZEWSKI, Edward GOLIS

 

« Powrót do listy