Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Dzień Marynarki Wojennej RP w Sopocie

Stało się już skromną tradycją, że Dzień Marynarki Wojennej RP, wieńczący obchody Dni Morza na Wybrzeżu członkowie i sympatycy Koła nr 5 SOMW RP przy Akademii Marynarki Wojennej oraz Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdyni uczcili uroczystym hołdem w Sopocie przed pomnikiem poświęconym „Marynarzom polskim, którzy nie szczędzili krwi ani sił w walce o Polskę silną na morzu”.
    Jak podkreślał w swym wystąpieniu powitalnym prezes zarządu Koła kol. kmdr dr Ryszard Czarnota, uroczystość podkreśliła morski charakter tego kurortu, jakim jest Sopot, ale również rangę tego pomnika, choć schowanego nieco wśród zieleni Parku Północnego, ale dobitnie podkreślającego wojenny wysiłek marynarzy floty wojennej i handlowej w imię wolności i niepodległości Ojczyzny. Prezes wyjaśnił także powody (wybory prezydenta RP 28 czerwca), dla których to wydarzenie odbywa się akurat 25 czerwca, a nie w ostatnią niedzielę czerwca - jak to zgodnie ze zwyczajem morskim wcześniej bywało. Przy dźwiękach sygnału „Śpij Kolego” na wezwanie prezesa uczczono pamięć poległych marynarzy chwilą ciszy. Po tym wystąpieniu głos zabrał kol. kmdr. por. dr Zbigniew Wojciechowski, b. dyrektor Muzeum MW, który krótko scharakteryzował wysiłek marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej i Polskiej Marynarki Handlowej w walkach z Niemcami hitlerowskimi na morzach i oceanach świata. Dodajmy, że przy pomniku stanęła warta honorowa z Komendy Portu Wojennego z Gdyni, a stosowne sygnały wykonywali trębacz i werblista z Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
    Uroczystość zgromadziła niezbyt może liczną (głównie z uwagi na pandemię), ale reprezentatywną grupę przedstawicieli organizacji kombatanckich i proobronnych, którzy pod „batutą” kol. kmdr. dr. Krzysztofa Zabieglińskiego złożyli pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki kwiatów. Wśród delegacji byli przedstawiciele Marynarki Wojennej z kmdr. Damianem Wilczyńskim oraz Komendy Portu Wojennego i Komendy Garnizonu Gdynia z kpt. mar. Kacprem Zarychtą. Władze miasta Sopotu reprezentował m. in. radny Piotr Kurdziel. W imieniu Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP kwiaty złożyli m. in. prezes Zarządu Głównego kol. wiceadmirał Maciej Węglewski oraz prezes zarządu Koła nr 5 przy AMW kol. kmdr dr Ryszard Czarnota. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował prezes kol. ppłk Zbigniew Drozdek; Koło nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdyni - kol. kol. kmdr. por. Wincenty Kurowski i kmdr. por. Ryszard Woliński, zaś Koło nr 21 ZŻWP z Gdyni-Babie Doły m. in. kol. st. chor. sztab., kmdr por. BL Edward Golis i kpt. mar. BL Ryszard Lorczyński. Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie było reprezentowane przez Stana Kowalskiego, kawalera Virtuti Militari (inicjatora tychże uroczystości sprzed roku), natomiast w imieniu Związku Inwalidów Wojennych RP kwiaty złożyła delegacja w składzie: prezes zarządu Okręgowego płk Stanisław Skrzypski, prezes honorowy Związku kmdr Roman Rakowski i wiceprezes Zarządu Okręgowego kmdr ppor. Jerzy Wiśniewski. Przedstawicielem Muzeum Marynarki Wojennej był osobiście jego dyrektor kmdr por. Tomasz Miegoń. Obecna była również reprezentacja sopockiego PiS pp. Anna Kunicka, Joanna Posmyk i Przemysław Siuda.
    Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie na tle tego urokliwego i znamiennego pomnika marynarskiej pamięci.

Tekst: K. ZABIEGLIŃSKI
Foto: R. LORCZYŃSKI, A. PALCZEWSKI

 

« Powrót do listy