Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

XXII Nocny Marsz Szlakiem Powstania Wielkopolskiego

W dniu 18 stycznia 2020 roku Zarząd Kola nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Inowrocławiu oraz inowrocławski oddział PTTK zorganizował XXII Nocny Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego  na trasie Kościelec Kujawski - Mimowola - Inowrocław z okazji 101 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.  
    W marszu wzięło udział ponad 200 osób, dzieci i młodzież  wraz z opiekunami z miasta i powiatu inowrocławskiego oraz turyści indywidualni.
   Po zapaleniu zniczy przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu oraz grupowym zdjęciu uczestników, rajdowicze udali się autokarami do ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim.
   Po zwiedzeniu szkoły uczestnicy imprezy wzięli udział w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a także w konkursie ładowania magazynka do kbk AK na czas. Po zakończonych konkursach zwycięzcom zostały wręczone nagrody ufundowane przez inowrocławski Oddział PTTK oraz dodatkowo  zostały wręczone puchary i nagrody ufundowane przez: Panią Poseł na Sejm RP Magdalenę Łośko, Radnego Powiatu inowrocławskiego Pana Henryka Procek, oraz Pana Lecha Murawskiego Prezesa  Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu.
    Podczas rajdu zostały również wręczone odznaki „WIERNI TRADYCJI” , przyznane przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - za Zasługi w Upowszechnianiu Wiedzy  i Pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, które wręczyła Pani Małgorzata Dzióbkowska, Wiceprezes TPPW 1918-1919 Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Odznaczeni zostali  Pan Jerzy Ekert, wieloletni pedagog, historyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Wojciecha  w Inowrocławiu oraz Pan Radosław Balmowski -  żołnierz zawodowy z 2 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego  w Inowrocławiu, działacz społeczny - wiceprezes inowrocławskiego Oddziału PTTK.  
    Naszą tradycją rajdową jest to, że zawsze nagradzamy najmłodszego uczestnika imprezy, tym razem nagrodę otrzymał Jakub z przedszkola Ptyś. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
    Organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują dyrekcji Pani Alinie Madziarskiej oraz gronu pedagogicznemu ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu. Podziękowania należą się również Pani Wiesławie Pawłowskiej - Staroście Inowrocławskiemu, Panu Mieszko Gerusowi - Przewodniczącemu Radu Powiatu Inowrocławskiego,  Prezesowi firmy Pozkal - Arturowi Chęsemu, a także właścicielom piekarni, Piotrowi i Maciejowi Jóźwiakom, za pomoc przy organizacji rajdu.
    Po wręczeniu nagród, pucharów, dyplomów oraz po poczęstunku nastąpił wymarsz uczestników z pochodniami przez Mimowolę do Inowrocławia. Zakończenie Marszu nastąpiło w Parku Solankowym o godz. 21.00.
    Zapraszamy na kolejną wędrówkę pieszą już w lutym, tym razem Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego.

Andrzej DARGACZ  - Rzecznik Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu
Mieczysław KAMIŃSKI - zdjęcia

 

« Powrót do listy