Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Warto wiedzieć

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r.

E-recepta, podobnie jak e-zwolnienia i e-skierowania, ma być uwieńczeniem procesu elektronizacji polskiej służby zdrowia.
    Elektroniczny odpowiednik papierowej recepty ma bowiem ułatwić przepływ informacji o lekach, receptach i działaniach lekarzy.
   Warto więc wiedzieć, co e-recepta zmieni w życiu każdego pacjenta. Ministerstwo Zdrowia w komunikacie przypomina, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Elektroniczna recepta wystawiana jest przez lekarza, który korzystając z rejestru leków wprowadza do systemu informatycznego odpowiednie medykamenty dla pacjenta.

Jednocześnie, Ministerstwo Zdrowia w wydanym komunikacie wskazuje, że po 8 stycznia 2020 r. recepta wystawiona w postaci papierowej będzie mogła być zrealizowana tak, jak dotychczas w każdej aptece, a przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy mimo obowiązku ustawowego wystawią papierową receptę.

Ponadto, w określonych przypadkach recepty będą nadal wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:
     • recept w ramach tzw. importu docelowego;
     • recept dla osób o nieustalonej tożsamości;
     • recept transgranicznych (do końca 2020 r.);
   • recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty - papierowej lub elektronicznej - należeć będzie do osoby wystawiającej);
    • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego czy brakiem dostępu do internetu.

Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

E-recepta - najważniejsze zmiany

Do głównych zalet e-recepty zaliczyć można oszczędność czasu - zarówno lekarza, który wystawia receptę, jak i pacjenta oraz farmaceuty. Korzystanie z recept elektronicznych zniweluje też problem braku pieczątki czy nieczytelności recepty oraz związaną z nim konieczność ponownych wizyt u lekarza.
    E-receptę obecnie może wystawić lekarz w gabinecie, a wkrótce również na wizytach domowych, korzystając z urządzeń mobilnych (np. smartfona).
   Elektroniczna recepta przy okazji wyeliminuje problem fałszywych recept (pozwoli na monitoring leczenia w chorobach przewlekłych). Pacjent ma też możliwość częściowej realizacji e-recepty - jeśli na recepcie wypisanych jest kilka opakowań leku, to można wykupić tylko jedno opakowanie, a resztę recepty zrealizować przy okazji kolejnej wizyty (opcja „częściowej realizacji” recepty).

Jak korzystać z e-recepty?

1. Podczas wizyty u lekarza pacjent zamiast tradycyjnej recepty na papierze może otrzymać:
     • wydruk w formie papierowej z kodem kreskowym oraz pinem;
     • LUB e-receptę w mailu;
     • LUB e-receptę w esemesie.

UWAGA! Jeśli pacjent nie ma dostępu do komputera lub drukarki lub nie chce korzystać z systemu IKP, to niewiele się zmienia - zamiast papierowej recepty może otrzymać od lekarza wydruk w formie papierowej - z kodem kreskowym do realizacji w aptece.

2. Podczas wizyty u farmaceuty wystarczy pokazać wydruk lub telefon z mailem/esemesem. Farmaceuta skanuje kod z wydruku lub z telefonu pacjenta.

3. E-receptę można również otrzymać drogą elektroniczną - w tym celu należy założyć Profil Zaufany i zarejestrować się w IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Korzyści z posiadania takiego konta to m.in.:  dostęp do historii wystawionych e-recept, e-zwolnień i dokumentacji medycznej - zarówno przez personel medyczny, jak i przez pacjenta, co umożliwia lepszą koordynację procesu leczenia przez lekarza, a w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo i jakość leczenia.

E-recepta - częściowa realizacja recepty. Jak to działa?

Przykład:
     Pacjent na recepcie wypisane ma cztery opakowania leku na trądzik i trzy na ból głowy. Przy okazji wykupywania leków w aptece można zdecydować się na zakup tylko 2 opakowań leku na trądzik - kolejne dwa można wykupić tylko w tej samej aptece w ciągu 30 dni od wystawienia e-recepty, ale trzy opakowania leku na ból głowy - można wykupić w dowolnej aptece. Do tej pory apteki w przypadku realizacji części recepty wystawiały odpisy recept papierowych.

 

Miłosz BIAŁY
Źródło: Apteline.pl

 

« Powrót do listy