Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Warto wiedzieć

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu będziesz mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.
    Wpłacisz tam także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.
    Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.
   Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój rachunek bankowy.

 

 

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
    • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków;
     • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie;
    • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym;
    • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto;
    • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego
     Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

 

Wystarczy, że podasz:
     • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
       - nie prowadzisz działalności gospodarczej;
       - lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.
     • NIP, jeśli:
       - prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT;
       - lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.
     Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.
   Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.
   Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer możesz sprawdzić w każdym czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie - to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu.
   Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.

Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy
 

 

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.

Przykład: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:
     • LK oznacza liczbę kontrolną;
     • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w Narodowym Banku Polskim;
     • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w Narodowym Banku Polskim;
     • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL;
     • Y=2, gdy użyjesz NIP;
     • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP;
     • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP
     Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy - PESEL albo NIP.
   Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.
   W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Co z dotychczasowymi rachunkami
     Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Na jaki rachunek wpłacisz podatki inne niż PIT, CIT i VAT
     Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Miłosz BIAŁY
Źródło: MF

« Powrót do listy