Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KANDYDACI MUNDUROWI W WYBORACH 2023

Gen. broni Mirosław RÓŻAŃSKI

Gen. broni Mirosław Różański pełnił służbę na stanowiskach dowódczych, sztabowych i w urzędzie MON. Meandry służby są mu bardzo znane.

Nie był „żołnierzem” jednej opcji politycznej. Nominacje generalskie otrzymywał od prezydentów Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego i Komorowskiego.

Swoją bezkompromisowość przedstawił wobec ministra, który prowadził destrukcyjną politykę wobec armii i naszego środowiska.

Po odejściu ze służby założył fundację StratPoints (Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju) wspierającą weteranów, rodziny poległych na misjach poza granicami kraju.

Prezentuje wysoki poziom merytoryczny w dyskusjach o bezpieczeństwie państwa. Mimo licznych ataków ze strony obecnie rządzących, nie ustaje we wskazywaniu ich błędnych decyzji podejmowanych wobec problemów bezpieczeństwa i naszego środowiska.

Znany jest z jednoznacznego stanowiska wobec zasady praw nabytych, tak często kwestionowanych przez polityków obecnie rządzących.

Jego dotychczasowa postawa w służbie jak i po jej zakończeniu jest gwarantem, że będzie on reprezentantem naszych interesów w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Startuje w wyborach do Senatu RP w ramach Paktu Senackiego (Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe) w okręgu nr 20 obejmującym obszar miasta: Zielona Góra oraz obszar powiatów: krośnieński, świebodziński i zielonogórski (województwo lubuskie).

« Powrót do listy