Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KANDYDACI MUNDUROWI W WYBORACH 2023

Gen. bryg. pil. dr hab. inż. Jan RAJCHEL

Gen. bryg. pil. dr hab. inż. Jan Rajchel urodził się 4 czerwca 1964 w Sanoku. Były pilot wojskowy klasy mistrzowskiej i były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, której osiągnięcia spowodowały wpisanie jej nazwy do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

Gen. bryg. pil. dr hab. inż. Jan Rajchel znany jest z działalności innowacyjnej w lotnictwie wojskowym i cywilnym. W ramach działalności społecznej był członkiem Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Rady Społecznej 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie.

Przez szereg lat był prezesem Aeroklubu Orląt w Dęblinie. Autor i współautor kilkudziesięciu monografii, opracowań zbiorowych oraz szeregu artykułów naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a także członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Doskonale zna złożone warunki życia pilotów wojskowych oraz ich rodzin. Zajmuje jednoznaczne stanowisko wobec poszanowania praw nabytych żołnierzy oraz poszanowania ich honoru i godności.

Wiedza, doświadczenie, dotychczasowa aktywność zawodowa i społeczna generała Jana Rajchela przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa polskiego nieba i godnych warunków życia żołnierzy.

Startuje w wyborach do Senatu RP w ramach Paktu Senackiego (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni) w okręgu nr 14 obejmującym obszary powiatów: lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki (województwo lubelskie).

« Powrót do listy