Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KANDYDACI MUNDUROWI W WYBORACH 2023

Daniel BROŻEK

Oficer w stanie spoczynku.

Służbę zawodową  rozpoczął w roku 1973 i zakończył w roku 1996. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Sztabu Generalnego WP. Pełnił służbę jako oficer dowódca w jednostkach artylerii oraz wykładowca w WSOWRiA. Zawód cywilny technik - automatyk.

Aktywny działacz ZHP (od roku 1970) i TPD (od roku 1986). Szczególne miejsce w swojej działalności poświęcał i poświęca ludziom o specjalnych potrzebach współpracując z PFRON i prowadząc bądź nadzorując pracę Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Długoletni prezes Zarządu Okręgowego TPD w Toruniu i Oddziału Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego TPD oraz członek Zarządu Głównego TPD.

Członek Polskiej Partii Socjalistycznej.

Startuje w wyborach do Sejmu RP z 11 miejsca listy KW Nowa Lewica w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym obszar miast na prawach powiatu: Grudziądza, Torunia, Włocławka oraz części województwa kujawsko-pomorskiego obejmującej obszary powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski.

« Powrót do listy