Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KANDYDACI MUNDUROWI W WYBORACH 2023

Kmdr w st. spocz. Bożena SZUBIŃSKA

Pełniła służbę wojskową w korpusie medycznym w strukturach Marynarki Wojennej, Sztabu Generalnego WP oraz Ministerstwa Obrony Narodowej przez ponad 26 lat.

Z wykształcenia farmaceutka, specjalistka w zakresie organizacji zaopatrzenia medycznego wojsk, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Żołnierka - Medyk - Feministka - Obrończyni Praw Człowieka, obywatela w mundurze - przecierała ścieżki kobietom w polskiej armii, działała na rzecz równości płci, promocji polskich kobiet w mundurach zarówno w środowisku krajowym jak i zagranicznym w NATO i UE.

Jako jedna z pierwszych kobiet pełniąca służbę w wojsku, była założycielką i przewodniczącą Rady ds. kobiet w SZ RP oraz wieloletnią delegatką w Komitecie Kobiet w SZ NATO oraz Komitecie NATO ds. Równego Traktowania.

Zgodnie z rezolucją ONZ 1325 „Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo” z 2000 r. zabiegała o szersze włączenie kobiet w sferze bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w wojsku.

Jako działaczka na rzecz implementacji rezolucji ONZ 1325 w Polsce i realizacji strategii równości płci w MON w ramach współpracy z NATO była zaangażowana w realizacje programu „FemaleLeaders in Security and Defence (FLSD)”.

Podczas pełnienia funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet (2009-2015) współpracując z innymi służbami mundurowymi zainspirowała Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania do powołania Zespołu „Kobiety w Służbach Mundurowych”, na czele którego stanęła jako pierwsza jego przewodnicząca. Jako działaczka Stowarzyszenia „Kongres Kobiet”, w czasie kongresów była wieloletnią panelistką w tematyce dotyczącej kobiet w sektorze bezpieczeństwa.

Od początku służby wojskowej była aktywna społecznie w obszarze praw człowieka i obywatela w mundurze, stając się obrończynią praw kobiet, równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w służbach mundurowych.

Po odejściu ze służby, wykorzystując swoje doświadczenie pracowała w Zespole Ekspertów Krajowego Mechanizmu Przeciwdziałania Tortur przy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz została ambasadorką seniorów w mundurze poprzez udział w pracach Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jako wiceprzewodnicząca Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest zaangażowana w działania na rzecz seniorów województwa pomorskiego, polityki senioralnej oraz zmian „ustawy o osobach starszych”.

Z przynależności do Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej oraz kilkuletniej służby w Marynarce RP wynikają jej zainteresowania silną Marynarką Wojenną, zdolną do skutecznej  obrony naszego polskiego Wybrzeża i Polski.

Zaangażowana w pracę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, będąc członkiem Zarządu Głównego oraz wiceprezeską Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Gdańsku walczy o  godność i honor żołnierski, obronę interesów i dobrego imienia żołnierza polskiego i ich rodzin, a także o zachowanie tradycji i historii wojska polskiego. Jest Matką Chrzestną sztandaru 1. batalionu zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku.

Aktywistka w Fundacjach, „Diversity” oraz „SayStop”, jest autorką Raportu Fundacji #SayStop nt. Sytuacji w Polsce na tle państw UE i NATO „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne w służbach mundurowych”.

Startuje w wyborach do Sejmu RP z 4 miejsca listy KW Nowa Lewica w okręgu wyborczym nr 26 obejmującym obszar miast na prawach powiatu: Gdyni i Słupska oraz powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego (województwo pomorskie).

« Powrót do listy