Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

GWIR Sp. z o.o.

 

GWIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Nazwa skrócona:

GWIR Sp. z o.o.

 

Adres do korespondencji:

ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

 

Adres poczty elektronicznej:

gwir@op.pl

 

Numer rachunku bankowego:

30 1240 6074 1111 0010 9401 4980