Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

„Głos Weterana i Rezerwisty”

 

ZWIASTUN

„Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 6 (372) Czerwiec 2020 r.

 

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Serdecznie zapraszamy do czerwcowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. czekają na Was:

1. „Bądźmy jak skała i drogowskaz” - rozważania redaktora naczelnego nad kondycją Związku oraz zaproszenie do dyskusji przed XII Krajowym Zjazdem Delegatów.
    2. Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej duża dawka historii, a w tym:

        1) „Międzynarodowe tło wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920” - płk Henryk Budzyński przedstawia zabiegi Polski i Rosji o rozstrzygnięcie konfliktu na arenie międzynarodowej, a także dwuznaczną politykę Zachodu. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
      2) „Współtwórca sukcesu 1920 r. ofiarą intryg politycznych” - gen. dyw. Franciszek Puchała prezentuje sylwetkę najzdolniejszego generała II RP Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego i jego wkład w zwycięstwo. Postać zasługująca na szczególne upamiętnienie.
       3) „Bitwa pod Cycowem w 1920 r.” - dr Grzegorz Figiel przybliża tło i przebieg zwycięskiego boju stoczonego w dniach 15-16 sierpnia 1920 roku przez  IV Brygadę Jazdy oraz polską piechotę i artylerię z oddziałami bolszewickiej 58 Dywizji Strzelców. Bitwa upamiętniona na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza. Opracowanie godne uwagi.
       4) „Nowe spojrzenie na sojusz Piłsudski-Petlura” - Artur Brożyniak ujawnia nieznane wydarzenia ze stosunków polsko-ukraińskich w latach 1919-1920. Dla miłośników polityki i historii.
    3. „Druga emerytura - kto może się o nią starać” - opracowanie komisji prawnej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Materiał, które może zainteresować wielu emerytów wojskowych.
   4. „Od podporucznika do pułkownika w dwa lata” - krytyczna ocena ppłk. Romualda Detmera praktyk nadawania stopni wojskowych w niektórych stowarzyszeniach. Czy MON widzi ten problem?

     Ponadto:

    1. „Miastu i światu, czyli dzielimy miłość…” - Anna Tomasik przedstawia okoliczności powstania pierwszej w Polsce płyty o tematyce religijnej „Divide Amorem”, którą nagrała i osobiście podarowała papieżowi Janowi Pawłowi II, Danuta Stankiewicz.
   2. „Napełnianie kasy” - prezes zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta dzieli się swymi troskami o pozyskiwanie i dzielenie pieniędzy dla potrzebujących pomocy.
    3. „Koronawirus a zmęczenie wiosenne” - płk lek. Piotr Białokozowicz radzi jak nie dać się koronawirusowi w okresie zmęczenia wiosennego

     a także:

     1. Ludzie Związku.
     2. Wydarzenia z życia Związku i nie tylko.
     3. Kącik poezji.
     4. Pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

    W nowym dziale „Z przymrużeniem oka” - płk Henryk Budzyński w humoresce „Jak z dostawami dla wojska dawniej bywało” przybliża procedurę udzielania zamówień publicznych w armii austro-węgierskiej.

Zachęcamy Czytelników i Sympatyków Głosu Weterana i Rezerwisty do dzielenia się z nami swymi przemyśleniami. Najciekawsze znajdą miejsce na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Wydawca
     GWIR Sp. z o.o.