Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KOMPENDIUM DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Zgodnie z  uchwałą nr 11/X/2017 Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 19 września 2017 r. wdrożono „KOMPENDIUM DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO”, Warszawa 2017 r.

Opracowane „KOMPENDIUM DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO” obowiązują struktury Związku od 19 września 2017 r.

Jednocześnie tracą moc „Wytyczne do realizacji zadań w zakresie opieki specjalnej (paliatywnej), środowiska emerytów i rencistów wojskowych, w tym kombatantów i inwalidów wojennych oraz ich rodzin, w domu chorego”, Warszawa 16 czerwca 2010 r.