Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KRZYŻ SREBRNY "Za zasługi dla ZŻWP"

 

KRZYŻ SREBRNY

"ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO"

 

 

 

WNIOSEK O NADANIE KRZYŻA SREBRNEGO

"ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO"