Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

 

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

za 2022 rok (organizacja pożytku publicznego)

 

 

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl)
opublikowane zostały dotychczas niżej wymienione dokumenty:

- sprawozdanie finansowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za 2021 r.

- sprawozdanie merytoryczne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za 2021 r.