Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

24 lutego 2016 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP z udziałem Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych nie będących członkami Zarządu Głównego.
     Porządek obrad posiedzenia dotyczył:
     - kontynuacji działania Związku w nowych warunkach;
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.;
     - podjęcia uchwały o budżecie ZŻWP na 2016 r.
   Po wszechstronnej dyskusji podjęto uchwałę o skierowaniu do Ministra Obrony Narodowej odwołania od decyzji o rozwiązaniu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” zawartej w piśmie podsekretarza stanu w MON Bartłomieja Grabskiego z dnia 5 lutego 2016 r.

« Powrót do listy