Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Generał dywizji Adam RĘBACZ odszedł na „wieczną wartę”

10 lutego 2016 r. na Cmentarzu Komunalnym w Żaganiu odbył się pogrzeb generała dywizji Adama RĘBACZA - Honorowego Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Uroczystość zgromadziła liczną rzeszę uczestników ceremonii pochówku Generała, w tym generalicji WP, czynnych i nieczynnych już żołnierzy 11 DDPanc/11 LDKPanc oraz innych jednostek wojskowych, przyjaciół Generała, kolegów z lat służby i pracy społecznej po odejściu z niej.
   W uroczystości przebiegającej zgodnie z ceremoniałem wojskowym, wzięła udział Kompania Honorowa z pocztem sztandarowym wystawiona przez 11 Batalion Dowodzenia 11 LDKPanc oraz poczty sztandarowe i członkowie organizacji pozarządowych zrzeszających byłych żołnierzy Wojska Polskiego, w tym LZW ZŻWP,  Kół ZŻWP w Zielonej Górze, w Żaganiu, w Babimoście i w Kożuchowie oraz pozazwiązkowych Stowarzyszeń byłych żołnierzy z Żagania i Żar.
     Mowy pożegnalne wygłosili m.in.:
   - gen. dyw. Janusz Bronowicz, Inspektor Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;
   - gen. dyw. Jarosław Mika, Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Jana III Sobieskiego;
   - gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
   którzy przypomnieli zgromadzonym zasługi byłego dowódcy żagańskiej dywizji, dwóch okręgów wojskowych oraz ogromny dorobek Generała w pracy na rzecz integracji i jednoczenia środowisk byłych żołnierzy Wojska Polskiego i innych służb mundurowych.
   Generał dywizji Adam RĘBACZ pochowany został w centralnej części tzw. „Nowego Cmentarza” Komunalnego w Żaganiu.

Cześć Jego Pamięci !

 


 

Wystąpienie
Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr. Franciszka Puchały na pogrzebie gen. dyw. Adama Rębacza


     Szanowna Pani Generałowo.  
     Koleżanki i Koledzy. Szanowni Państwo.


    W imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i wszystkich jego członków pragnę serdecznie pożegnać nieodżałowanej pamięci generała Adama Rębacza, naszego wspaniałego Kolegę i Przyjaciela.
     Jakiego będziemy go pamiętać ? Co mu zawdzięczmy i za co dziękujemy?
Znaliśmy go jako człowieka wielkiego formatu. Był żołnierzem z prawdziwego powołania, oficerem polskich wojsk pancernych, wysokiej klasy specjalistą wojskowym. Uosabiał etos żołnierza niezwykle ciężkiej służby - czołgisty, dowódcy i oficera sztabów niemal na wszystkich szczeblach organizacyjnych Wojska Polskiego.  
    Rozwijał się wspaniale jako dowódca od szczebla taktycznego do operacyjnego. Dowodził dwoma OW - Warszawskim i Śląskim, jakże rożnymi pod każdym względem. Był przykładnym wychowawcą i nauczycielem akademickim w Akademii Sztabu Generalnego WP. Znany był jako  niezwykle kompetentny oficer ważnych instytucji centralnych MON. Był zawsze dumny z dowodzenia jego ukochaną 11 Dywizją Pancerną i był jej wierny aż do śmierci.
   Znaliśmy go z niezwykłej prawości charakteru, wielkiej kultury osobistej, spokoju, łagodności, dobroduszności i elegancji oraz nadzwyczajnej skromności. Był życzliwy ludziom, otwartym na ich potrzeby, sprawiedliwym, tolerancyjnym i wyrozumiałym. Miał wielu kolegów i przyjaciół. Nigdy nie skarżył się na nic i na nikogo! Niezwykle cenił i szanował swoich podwładnych i kolegów. Miał odwagę konsekwentnie bronić ich dobrego imienia. Wiele zawdzięczam mu osobiście - w mojej trudnej sytuacji życiowej postąpił tak jak mówi przysłowie niedźwiedzie: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Raz jeszcze dziękuję Tobie Adamie. W postępowaniu generała Adama Rębacza dostrzegaliśmy zarówno odwagę jak i wielką rozwagę oraz trwałość przekonań.
     Adam był wielkim społecznikiem. Przez ponad 8 lat kierował naszą organizacją przekształcając ją słusznie ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy na Związek Żołnierzy WP. Był jednym z inicjatorów powstania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i pierwszym jej Prezydentem. Wnosił w działalność Związku i Federacji wiele nowatorskich pomysłów. Intensywnie poszukiwał sposobów poprawy opieki socjalnej i zdrowotnej - do pomysłu o budowie domu emeryta włącznie. Troszczył się o nasz udział w działalności pro obronnej. Dbał o poszanowanie honoru i godności żołnierskiej oraz tradycji oręża polskiego. Był jednym z inicjatorów nawiązania kontaktów ze środowiskami 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Dbał o szeroki udział kombatantów i weteranów  żołnierskiej służby  w wychowaniu patriotycznym młodzieży.
     Drogi Kolego Adamie!
     W okresie nielekkiej próby jaka nas ostatnio spotkała będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Nie zrezygnujemy jednak z kontynuacji Twojego dzieła. Dziękujemy Tobie za wspaniałą służbę dla Ojczyzny w szeregach Wojska Polskiego, które niemal od dzieciństwa ukochałeś. Dziękujemy za wielkie oddanie dla naszego środowiska.
     Żegnaj Drogi Kolego Prezesie Adamie! Niech Ci lekką będzie ta lubuska ziemia.

Cześć Twojej pamięci !

« Powrót do listy