Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

GALERIA MIEJSC PAMIĘCI

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz „Głos Weterana i Rezerwisty” organizują galerię miejsc pamięci zbudowanych przez ogniwa związkowe, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego lub z ich inicjatywy. Galeria będzie prezentowana na stronach internetowych Związku oraz na łamach i stronie internetowej „GWiR”.

Galerię tworzyć będą zdjęcia lub dokumenty pomników, obelisków oraz tablice pamiątkowe. Prezydium Zarządu Głównego prosi o nadsyłanie na adres poczty elektronicznej Związku (zzwp@op.pl) zdjęć cyfrowych miejsc pamięci (pomników, obelisków, tablic itp.), w formacie JPG.
    Do zdjęcia należy załączyć krótką informację o miejscu i terminie zbudowania pomnika (obelisku) lub odsłonięcia tablicy pamiątkowej, projektancie pomnika (obelisku), tablicy oraz treści umieszczonego na nim napisu, a także informacji o ewentualnych fundatorach lub sponsorach.
    Warunkiem umieszczenia zdjęcia w galerii jest czytelny napis na obiekcie lub jego opis wskazujący, że dany obiekt został ufundowany lub powstał z inicjatywy członków lub ogniw Związku.
    W razie braku takowych informacji, celem uniknięcia ewentualnych roszczeń związanych z prawami autorskimi, do zdjęcia należy załączyć zeskanowane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa wyżej.

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP

« Powrót do listy