Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

1 % OPP dla ZŻWP

Szanowni Państwo!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:

1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;

2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;

3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;

4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;

5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Możecie skorzystać z okazji i już dziś wesprzeć naszą działalność statutową. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszej organizacji.

Liczymy na Was. Dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie.

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: zzwp@op.pl oraz ezzwp@zzwp.pl.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

 

Pamiętaj !!!

Nie daj zarobić fiskusowi, przekaż 1 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wypełnij PIT-OP i wyślij go do Twego Urzędu Skarbowego.

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 

X     X     X

 

Zasady tegorocznego rozliczania podatku dochodowego za rok 2021 oraz odliczania 1% podatku na OPP można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów na przykład:

https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit---informacja-dla-emerytow-i-rencistow2

 

 

UWAGA!

Wiele naszych koleżanek i kolegów rozlicza się elektronicznie przez internet.

Można tam znaleźć wiele stron, które oferują rozliczenia podatkowe on-line, ale zdecydowanie rekomendujemy rozliczanie się bezpośrednio przez stronę Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

 

(z wykorzystaniem profilu zaufanego), ponieważ powierzanie naszych wyjątkowo ważnych i wrażliwych danych osobowych różnym „pośrednikom” może być niebezpieczne!

 

Poza tym, formularze (także te interaktywne) na innych stronach internetowych mają z reguły już wypełnione pola dotyczące odpisu 1% podatku i nie pozwalają na wpisanie dowolnego nr KRS.

Dlatego poniżej zamieszczamy wzory formularzy do wydruku na których są już wypełnione pola dotyczące odpisu 1% podatku z przeznaczeniem na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

PIT-37

 

 

PIT-OP

 

 

Ponadto nie polecamy także instalowania na komputerach programów do obliczania podatków, zwłaszcza takich, które nie pozwalają na dokonanie symulacji obliczeń bez wypełnienia pól z danymi osobowymi.

 

« Powrót do listy