Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

POTRÓJNE ŚWIĘTO PATRIOTYCZNE NA ZIEMI LĘBORSKIEJ!!!

Wszyscy doskonale wiemy że 11 listopada 2021 obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości, a przy tej okazji Koło nr 6 ZŻWP w Lęborku zorganizowało 40  urodziny  Związku  i 10 rocznicę wręczenia sztandaru dla Koła.
    Obchody tych trzech rocznic zorganizowano w dniu 10 listopada 2021 roku w bardzo gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury Nowa Wieś Lęborska. Na uroczystość zaprosiliśmy wielu zacnych gości, a mianowicie: Starościna Pani Alicja Zajączkowska, Burmistrz Lęborka Pan Witold Namyślak wraz z małżonką, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Pan Zdzisław Chojnacki, Sołtys Nowej Wsi Lęborskiej Pan Marek Baranowski, który zafundował tort na okoliczność 40. urodzin Związku oraz Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY” ze Słupska. Zaprosiliśmy również kolegów ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów z Gdańska i Lęborka pod wodzą Pana płk. Andrzeja Morawca oraz Pana gen. broni Zbigniewa Głowienkę, Zarząd  Koła nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka pod dowództwem Prezesa Koła Kol. kmdr. por. Zbigniewa Panka, wszystkich sołtysów z gminy Nowa Wieś Lęborska oraz społeczność Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej.

    Uroczystość przeprowadzono bardzo sprawnie i z należytym szacunkiem. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, Hymnu ZŻWP i Pieśni WP, przez WZW „WIARUSY” głos zabrał Pan Edward Nagórski, który w swoim wystąpieniu naświetlił drogę do wolności odzyskanej po 123 latach niewoli. Następnie Prezes Koła nr 6 w Lęborku kol. kpt. Andrzej Dyktyński przybliżył wszystkim zebranym postacie ojców niepodległości. Natomiast kol. ppłk dypl. Henryk Dąbrowski przybliżył historię powstania ZŻWP i zwrócił uwagę na problemy, jakie dotknęły Związek po rozwiązaniu z nami umowy przez MON. Podziękował gorąco wszystkim władzom terenowym za przygarnięcie ZŻWP i umożliwienie dalszej działalności.
    Podziękował też Dyrektorowi GOK Panu Krzysiowi Pruszakowi za to, że na swoim terenie umożliwił nam zorganizowanie tej uroczystości oraz włączył się aktywnie w realizację tak ważnego i patriotycznego przedsięwzięcia. Gorące słowa podziękowań popłynęły też do działaczy stowarzyszeń żołnierskich, Kol. ppłk. Romualda Detmera oraz Pana płk. dypl. Andrzeja Morawca.
    Po tych wielce pouczających i patriotycznych akcentach nadszedł czas na przyjemności dla ucha i ducha. WZW „WIARUSY” pod batutą Kol. ppłk. Romualda Detmera, jak zwykle dał koncert w dwóch odsłonach docierając do serc i patriotycznych umysłów.
    W przerwie występu wręczono medale 40-lecia ZŻWP zasłużonym działaczom związku oraz podziękowania wszystkim zaangażowanym w życie ZŻWP w naszym rejonie.
    Podkreślić należy, że wielkim i godnym wydarzeniem było to, że Kol. płk Eugeniusz Kujawa obchodził 90. urodziny, WZW „WIARUSY” i cała publiczność na stojąco odśpiewała jubilatowi 100 lat, a prezesi ZR i Koła nr 6 wręczyli odznaczenia, podziękowania, życzenia i prezenty.
    Muszę jeszcze koniecznie nadmienić, że przez cały czas trwania uroczystości wszyscy uczestnicy tej wielkiej wieczornicy mogli się rozsmakować w żołnierskiej grochówce, której sponsorem była Pani Starosta, gęsinie, którą zafundował Pan Wójt, a pozostały catering był darem Pana Burmistrza. Było też smakowite ciasto i gorące napoje. Wystrój otoczenia podkreślała armata i sprzęt wojskowy.
    Atmosfera  uroczystości była  nadzwyczaj patriotyczna, rodzinna, radosna i dotarła do serc wszystkich obecnych.  Niewątpliwie stało się to tak, dlatego ponieważ znaleźli się sponsorzy, bardzo  przyjaźni  nam ludzie.

Tekst i foto: Ryszard KAZANECKI, Henryk DĄBROWSKI - Wiceprezes Koła nr 6

X     X     X

Pozwolę sobie jako Prezes ZR  skomentować to wielkie patriotyczne zorganizowane przedsięwzięcie.
    Proszę Państwa!!!  czapki z głów i wielki szacun dla Prezesa i Zarządu Koła nr 6 ZŻWP im. mjr. Sucharskiego w Lęborku. Tą wieczornicę organizowało i sponsorowało minimum sześć, a może i siedem podmiotów i wszystkie ogniwa zagrały, żaden trybik się nie wyłamał. Było patriotycznie, rozrywkowo, biesiadnie, smaczne, bogato i syto, a atmosfera taka jak w bardzo zgodnej i kochającej się  rodzinie. Podkreślam, że woda gazowana też miała sponsora-brawo!!!
   W imieniu Prezydium ZR ZŻWP w Słupsku wszystkim organizatorom i sponsorom, a przede wszystkim Prezesowi i Zarządowi Koła nr 6 w Lęborku składam ukłon i przekazuje wielkie żołnierskie słowo DZIĘKUJĘ!!!, DZIĘKUJĘ!!!, DZIĘKUJĘ!!!.
     Polecam wszystkim naszym Kołom z Rejonu Słupskiego, bierzcie przykład z działalności Koła nr 6 im. mjr. Sucharskiego z Lęborka.

Romuald DETMER - Prezes ZR ZŻWP w Słupsku

 

« Powrót do listy