Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Rejon Słupski. Obchody jubileuszu 40. rocznicy powstania Związku

W dniu 27 sierpnia 2021 r. od godziny 11.00 rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 40-lecia Związku, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy ZŻWP Rejonu Słupskiego im. gen. broni Józefa Hallera w Ratuszu Miasta Słupska, w formie okolicznościowej akademii. Uroczystość tą w asyście pocztów sztandarowych rozpoczął Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY”, który odśpiewał „Hymn Narodowy”, „Pieśń ZŻWP” oraz „Pieśń Wojska Polskiego”. Po ceremonii otwarcia minutą ciszy uczczono tych wszystkich, którzy przez 40 lat odeszli z naszego Związku do „lepszego świata”.
Do sali ratusza przybyli wybrani członkowie Związku oraz sympatycy i zaproszeni goście, w tym m. in.  prezesi i delegacje Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Emerytów i Rencistów Policji, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM, Stowarzyszenia „Topas” oraz innych stowarzyszeń i organizacji cywilnych.

    Stawiły się również poczty sztandarowe: Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiony przez Koło nr 4 im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie, poczet Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz poczty kół z Rejonu Słupskiego: nr 5 z Ustki, nr 6 z Lęborka, nr 8 z Debrzna i nr 9 z Czarnego. Przybyły również delegacje kół z Rejonu Słupskiego tj. Ustki, Lęborka, Cewic, Debrzna, Czarnego i Człuchowa, a także z pięciu kół słupskich. Zaproszono również wszystkich byłych prezesów kół oraz byłych członków władz rejonowych.
    Władze samorządowe reprezentowali: Miasto Słupsk: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński oraz Dyrektorka Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej Pani Beata Macedońska, Starostwo Powiatowe Powiatu Słupskiego: Pan Starosta Paweł Lisowski, były Starosta Pan Zdzisław Kołodziejski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Kolega płk Jan Olech. Przybył również bardzo przychylny naszemu Związkowi Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński.
    Było nam również niezwykle miło gościć przedstawiciela naszych władz centralnych w osobach: Kolegi płk. Miłosza Białego - Wiceprezesa Zarządu Głównego ZŻWP ds. Socjalno-Zdrowotnych oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej - Kolegi kmdr. Eugeniusza Konarskiego. Na nasze zaproszenie przybył również Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Pan insp. Zdzisław Czarnecki.
    Szereg spośród osób zaproszonych nie mogło uczestniczyć w naszym święcie, ale niektórzy przesłali pozdrowienia i życzenia, w tym: Prezes Związku płk Marek Bielec oraz Wójt Gminy Cewice Pan Jerzy Bańka.
    Podkreślić należy ze smutkiem, że nie było żadnego dowódcy czy komendanta ani nawet ich przedstawiciela ze słupskich jednostek wojskowych oraz nie przybył żaden komendant z pozostałych służb mundurowych.
     Łącznie w uroczystościach rocznicowych uczestniczyło około 100 osób.

   Za wybitne zasługi na rzecz Związku najbardziej aktywnych członków Związku i jego sympatyków uhonorowano odznaczeniami i innymi wyróżnieniami. Wyróżnieni zostali również przedstawiciele samorządu terytorialnego za pomoc i przychylność dla jednostek organizacyjnych Związku Żołnierzy WP, działających na terenie miast i gmin Rejonu Słupskiego.
    Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP Romuald Detmer wszystkich serdecznie i ciepło przywitał i podziękował wszystkim za przybycie na naszą uroczystość. Ocenił, że taki jubileusz to powód do dumy, świętowania, ale także do refleksji. Na przestrzeni tych 40 lat nastąpiła transformacja ustrojowa, gospodarcza i społeczna. Byliśmy świadkami wielu historycznych wydarzeń. Trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiła niepokojąca recesja wartości tradycyjnych. Dla młodego pokolenia hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” czy „Zawsze Wierni Ojczyźnie” nie mają tak istotnego znaczenia jak dla poprzednich pokoleń. Dzisiaj króluje konsumpcyjny styl życia. Patriotyzm wartości społeczne zastąpione zostały swoistym egoizmem. Przez 40 lat Związek zaliczył zarówno osiągnięcia jak i upadki, a nawet upokorzenia: usunięcie nas z obiektów wojskowych, zbiorowe obniżenie u części naszych kolegów ich świadczeń emerytalnych, zakaz kontaktów i wspierania jednostek organizacyjnych naszego Związku przez jednostki wojskowe, czyli praktycznie nastąpiło zerwanie więzi byłych żołnierzy ze swoimi macierzystymi jednostkami wojskowymi.
    W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Rejonowego podkreślił, że bardzo dobrze współpracuje nam się z samorządami, na terenie których funkcjonują nasze jednostki organizacyjne, a nawet i z tymi gdzie naszych kół nie ma (przykładem Gmina Kobylnica i jej Wójt Leszek Kuliński).
    W części przeznaczonej na wystąpienia zaproszonych gości przekazując gratulacje i okolicznościowe życzenia głos zabrali: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński, Starosta Powiatu Słupskiego Pan Paweł Lisowski, Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński, Wiceprezes ZG ZŻWP ds. Socjalno-Zdrowotnych Kolega płk Miłosz Biały oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZŻWP Kolega kmdr Eugeniusz Konarski, Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kolega insp. Zdzisław Czarnecki, Wiceprezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych w Słupsku Kolega Włodzimierz Jankowski, Wiceprezes RR FSNT NOT w Słupsku Pani Krystyna Popiel, były Prezes Koła nr 7 w Cewicach Kolega płk Andrzej Długi oraz Prezes Koła nr 7 w Cewicach kmdr ppor. pil. Wiesław Dąbrowski.
   Po wystąpieniach zaproszonych gości Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” brawurowo wykonał koncert znanych i lubianych pieśni żołnierskich i patriotycznych, za który obecni wynagrodzili go rzęsistymi brawami.
    Po zakończeniu części ceremonialnej i wręczeniu wyróżnień a także wysłuchaniu koncertu Wiarusów, wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani jubileuszowym tortem, a następnie obiadem podanym w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.
    Akademię prowadził Wiceprezes Zarządu Rejonowego płk Jan Karaś, organizacyjnie za wręczenie odznaczeń i wyróżnień odpowiedzialny był członek Zarządu Rejonowego ds. Wyróżnień Kolega ppłk Janusz Kiecz natomiast okolicznościową prezentację poświęconą historii i dorobkowi naszego Związku w Rejonie Słupskim przedstawił sekretarz Zarządu Rejonowego Kolega ppłk Dariusz Iwiński.
    Dewizą naszego Związku zawsze było i jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”. Dlatego z godnością i honorem patrzeć będziemy w przyszłość i wspominać chlubną przeszłość. Apelujemy także do naszych sympatyków i wszystkich byłych żołnierzy Wojska Polskiego - przyłączcie się do nas, bądźmy razem, stańmy w jednym szeregu obrońców Ojczyzny i naszych praw nabytych. Będzie nas po prostu więcej, będziemy mogli pomóc innym.
    W 40. rocznicę powstania Związku składamy podziękowanie i oddajemy hołd - zarówno twórcom jak i kontynuatorom idei Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podziękowania kierujemy także do organizacji i instytucji wspierających nasz Związek. Wszystkim członkom Związku i Waszym rodzinom życzymy bardzo dużo zdrowia, miłości i szczęścia.

Tekst: Jan KARAŚ
Foto: Ryszard FERDYN i Agnieszka SULIGA

 

« Powrót do listy