Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

OLSZTYN - JUBILEUSZ ZŻWP NA POWAŻNIE I TANECZNIE

Skromne obchody 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego połączone ze związkowym świętem w Olsztynie odbyły się w sobotę 26 czerwca 2021 roku. Składała się na nie uroczystość z asystą pocztu sztandarowego ZW ZŻWP pod kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego oraz spotkanie integracyjne w Zajeździe „Eljan”.
   W uroczystości pod pomnikiem uczestniczyli też goście: pełnomocnik marszałka województwa  warmińsko-mazurskiego  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Glezman, prezes WM Związku Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych płk Marcin Kus, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna Mieczysław Wójcik, wiceprezes Stowarzyszenia Oficerów 15 Dywizji w Olsztynie płk Albin Polechoński i Paweł Pakuła, reprezentujący byłego wojewodę i senatora RP, ojca chrzestnego sztandaru Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
    Prezes ZW ZZWP płk prof. dr hab. Andrzej Piętak przypomniał historię Związku, którego pierwsze ogniwa w Olsztynie (przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym) powstały już wczesną wiosną 1981 roku. Podkreślił liczne inicjatywy zarządu wojewódzkiego w Olsztynie i kół z okresu przed pandemią oraz dyskryminacyjne działania władz państwowych, z jakimi spotykają się emerytowani żołnierze zawodowi. Niestety, wskutek tego oraz starzenia się członków, maleją szeregi związkowe, choć nowopowstałe gminne koło w Purdzie powiększyło się ostatnio o kolejnego kolegę.
    Prezes Andrzej Piętak mówił także o dobrej współpracy z rosyjską Organizacją Społeczną „Kaliningrad-Olsztyn-Świnoujście” z Obwodu Kaliningradzkiego FR, choć od kilku lat współpraca ta z powodu zimnych stosunków między oboma krajami ogranicza się do kurtuazyjnej korespondencji i turystycznych wyjazdów małych grup (we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy „Polska - Wschód”). Płk Andrzej Piętak z uznaniem podkreślił dobrą współpracę z samorządami gminnymi i województwa, związkami mundurowymi, w tym zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Olsztynie.
    Następnie wraz z członkiem ZG por. rez. Jerzym Pantakiem wręczył odznaczenia licznej grupie członków olsztyńskiej organizacji.
    Wśród kilkudziesięciu odznaczonych związkowymi medalami są m.in.: płk Andrzej Piętak (Koło Purda) - Krzyż Komandorski z Gwiazdą ZŻWP, mjr Jan Ambrożko i ppłk Andrzej Domasiewicz (K19) - Złoty Krzyż z Gwiazdą ZŻWP, ppłk Bogdan Chmieliński i st. szer. pchor. Marek Miernik (Koło Purda) i mł. chor. Zdzisław Trzeciak (K21) -  Złoty Krzyż ZŻWP. Srebrne Krzyże ZŻWP: kpr. Andrzej Adamowicz i ppłk Jacek Wiśniewski (Purda), mjr Leszek Bolumiński (K5), płk Andrzej Gołębiewski i plut. Kazimierz Winiarski (K11). Brązowe Krzyże ZŻWP: chor. sztab. Ryszard Ciesielski, st. chor. Czesław Skruszewicz, mł. chor. Józef Wierzbowski i st. sierż. sztab. Jan Żebrowski (wszyscy K18), ppłk Janusz Michalski i st. chor. sztab. Józef Żukowski (Purda), ppłk Zbigniew Mikielewicz,  st. chor. Stanisław Niemcewicz (K11), st. sierż. sztab. Tomasz Muszyński, st. chor. Dariusz Pacholczyk, kpt. Bogdan Sołowiew, kpt. Bogdan Szczepaniak i mjr Zdzisław Świderski (wszyscy K29).                    
    Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” wyróżniono: ppłk. Bonifacego Kowalczyka (Purda), st. chor. Witolda Maciocha (K11), ppor. Artura Mołdysza (K29) i por. Bogdana Oskierko (K18). Natomiast medale „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” wręczono 11 kolegom.
     Medale 40-lecia ZŻWP otrzymało aż 33 członków ZŻWP (najwięcej z K21 - 12 kolegów) oraz marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.
     Dyplomy z podziękowaniami za owocną współpracę prezes płk A. Piętak wręczył m.in. Joannie Glezman i jej współpracownicy Ewie Sapka-Pawliczak oraz za ich pośrednictwem, marszałkowi województwa Gustawowi Markowi Brzezinowi.
    Podobne dyplomy z podziękowaniami wystosowano do wielu przewodniczących organizacji współpracujących z naszym Związkiem, w tym do Wiesława Łubińskiego, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia „Polska - Wschód”. Pani Glezman przekazała gratulacyjny list od marszałka województwa, a od siebie dodała, że jest wyjątkowo zadowolona z aktywności ZW ZŻWP w Olsztynie.
    List z okolicznościowymi życzeniami od Stowarzyszenia Oficerów 15 Dywizji w Olsztynie przekazał jego wiceprezes płk Albin Polechoński,. Gratulacje odznaczonym kolegom złożył prezes Koła 21, st. chor. sztab. Eugeniusz Grzybowski, jeden z nielicznych już żyjących członków-założycieli Związku. Paweł Pakuła, przekazując życzenia od Janusza Lorenza przypomniał, że w powstaniu kolumny Orła Białego duży udział mają członkowie ZŻWP, uczestniczący w pracach komitetu budowy tego pomnika i dbający o upamiętnienie specjalnymi tablicami (ułożonymi u jego podstawy) czynu bojowego WP i jednostek stacjonujących w Olsztynie.
    Na zakończenie uroczystości pod kolumną Orła Białego złożono wiązanki kwiatów od ZW ZŻWP, byłego wojewody i senatora RP Janusza Lorenza oraz prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Uroczystość pod pomnikiem prowadził wiceprezes ZW ZŻWP  mł. chor. Stanisław Walczak, wspomagany przez wiceprezesów ZW: st. bryg. PSP Macieja Jasińskiego i kol. Jadwigę Mołdysz. Poczet sztandarowy stanowili: kpt. rez. Wacław Hojszyk (K21), płk Antoni Patkowski (sztandarowy, K5) i mł. chor. Józef Wierzbowski (K18).

     Potem wszyscy udali się do Zajazdu „Eljan”, gdzie po spożyciu świątecznego obiadu w towarzystwie życiowych partnerek cieszono się życiem - śpiewano i tańczono kilka godzin.

Jerzy PANTAK
Foto Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy