Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

CZŁONKOWIE ZŻWP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO UCZCILI 40 ROCZNICĘ DZIAŁANIA ZWIĄZKU

W dniu 29 czerwca 2021 roku ZW ZŻWP w Opolu pod Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola zorganizował Konferencję z okazji „40 Lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierz zawsze wierny Ojczyźnie i Narodowi”.
    Kol. Antoni Chorzewski i Henryk Wawer konferencję rozpoczęli wprowadzeniem sztandarów ZW ZŻWP z Opolu, ZP ZŻWP z K. Koźla i Prudnika, odśpiewaniem hymnu państwowego i uczczenie minutą ciszy zmarłych działaczy Związku.
   Prezes ZW ZŻWP w Opolu płk w st. spocz. Zbigniew Owczarek powitał uczestników i gości honorowych: Marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę, Prezesa Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Marka Bielca, Prezesa Honorowego Związku Żołnierzy WP gen. dyw. Franciszka Puchałę, Przewodniczącego RM Opola Sowadę Łukasza, byłego Zastępcę Dowódcy ŚOW i 10 SDZ płk w st. spocz Zdzisława Nowackiego, Byłych Szefów WSzW w Opolu płk. w st. spocz. Mirosława Karaska i płk. w st. spocz. Andrzeja Kućmierza, Starostów Powiatu Namysłów Kondrata Gęsiarza i Pruszkowa Radosława Roszkowskiego, Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszkę wraz Sekretarzem gminy i Przewodniczącym Rady, Przewodniczącego ZG NSZZFI PW Jarosława Ćmiela, Prezesa Stowarzyszenia 10 SDZ, Delegacje z Opola NSZZ Policji, NSZZF i PW, ZEiRP RP, W-ce Prezesa ZW ZKRP i BWP w Opolu, Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusza Starucha, Wiceprezesa Gwarant-Bis Security Sp. z o.o. Opole Marka Pawełczyka, Komendanta WKU Brzeg i byłych komendantów z Opole i K. Koźla.

    Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego omawiając 40-lecie Związku wysoko ocenił zaangażowanie instytucji wojskowych, środowiska żołnierskiego i ich rodzin w rozwój oraz służbę dla regionu. Przypomniał o jednostkach wojskowych stacjonujących na Opolszczyźnie i udzielanej pomocy przez żołnierzy w czasie powodzi 100-lecia i innych klęsk żywiołowych. Podkreślił, że historię regionu tworzą mieszkańcy w tym wojsko, które na trwale wpisało się w dziedzictwo kulturowe i społeczne Opolszczyzny. Symbolika, munduru żołnierza WP na Śląsku Opolskim ma szczególne znaczenie ze względów historycznych i niepodległościowych.  Patriotyzm służby wojskowej to służba dla Polski i naszej małej Ojczyny. Żołnierze Związku uczestniczyli w wyprowadzeniu wojsk radzieckich przystąpienia do sojuszu NATO. Na zakończenie wręczył Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” ppłk w st. spocz. Tadeuszowi Płonce.
    Prezes Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Marek Bielec wygłosił referat nt. „Realizacja celów statutowych w 40 leciu działalności ZŻWP”. Główne tezy to: wysoka ocena skuteczniej działalność ZW ZŻWP w Opolu i struktur terenowych. W ocenie ZG ZŻWP jest wzorcowa, najlepsza w kraju. Powołanie Federacji Służb Mundurowych, przynależność do EUROMIL to ważny oręż w obronie godności i honoru żołnierzy WP. Zasadnicze zadania to dbanie o warunki socjalno-zdrowotne członków Związku, kształtowanie środowiskowych więzi pokoleniowych oraz odkłamywanie powojennej historii Polski i roli WP w przemianach politycznych. Ostatnie lat to marginalizacja środowiska byłych żołnierzy. Prawda o naszej służbie zwycięży. Fakty historyczne potwierdzają naszą dewizę „Zawsze wierni Ojczyźnie”. Główni gwaranci w realizacji misji Związku to współpraca z samorządami terytorialnymi, stowarzyszeniami mundurowymi, wspieranie środowisk kombatanckich, pozyskiwanie wspierając i Przyjaciół Związku. Odbudowa zerwanych więzi pokoleniowej miedzy byłymi żołnierzami a wojskowymi instytucjami, jednostkami to wezwanie dla centrali i struktur terenowych ZŻWP.
   Płk w st. spocz. Mirosław Karasek, były Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu prezentując „Funkcjonowanie ZŻWP w Garnizonach wojskowych Województwa Opolskiego i armiach NATO” uważa, że przemiany ustrojowo-polityczne w Polsce odcisnęły piętno na naszym Związku. Kolejne zjazdy powodowały transformacje w nazwie Związku, celach statutowych. Szukaliśmy swojego miejsca w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Otworzyliśmy się nie tylko na byłych żołnierzy, ale też na służbę stałą. Stowarzyszenia i związki dla naszego środowiska są bardzo ważne. Z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej, NATO czy EUROMIL nasz Związek wniósł istotny wkład w to, co działo się w WP. Ostatnie lata są bardzo niekorzystne dla środowiska byłych żołnierzy i naszego Związku. Obecne cywilne kierownictwo MON zepchnęło na margines dorobek pokoleniowy żołnierzy WP, którzy tworzyli historię powojenną i teraźniejszą garnizonów wojskowych. Od 2016 roku nie ma dla nas miejsca w siedzibie wojskowej obowiązuje zakaz współpracy. Mimo to struktury Związku w Opolu, K. Koźlu, Prudniku, Nysie, Namysłowie poradziły sobie z tą sytuacją.
     Za realizację celów statutowych, kultywowanie tradycji oręża WP na terenie województwa opolskiego Kapituła Krzyża ZŻWP nadała:
     KRZYŻ ZŁOTY Z GWIAZDĄ ZŻWP Andrzejowi Bule - Marszałkowi Województwa Opolskiego, KRZYŻ KOMANDORIA ZŻWP Arkadiuszowi Wiśniewskiemu - Prezydentowi Miasta Opola, ppłk. Tadeuszowi Płonce - Prezesowi ZP ZŻWP w Prudniku, KRZYŻ ZŁOTY ZŻWP Januszowi Wójcikowi - Pełnomocnikowi Marszałka Urzędu Marszałkowskiego, płk. Andrzejowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi ZP ZŻWP w K. Koźlu, ppłk. Krzysztofowi Wilczkowi - Prezesowi ZP ZŻWP w Nysie, Adamowi Walawender - członkowi Koła Miejskiego w Opolu, mjr. Stanisławowi Krupce - Przewodniczącemu WSK ZŻWP, kpt. Henrykowi Jędrzejczykowi - Sekretarzowi ZW ZŻWP w Opolu.
     KRZYŻ SREBRNY ZŻWP Markowi Pietruszce - Wójtowi Gminy Strzeleczki, ppłk. Krzysztofowi Flakowi - Przewodniczącemu WKR ZŻWP.
    KRZYŻ BRĄZOWY ZŻWP Grzegorzowi Marcjaszowi - Sekretarzowi Urzędu Miasta Opola, Jolancie Kapłon Jędrzejczyk - członkini Koła Miejskiego, Łukaszowi Borsukowi - Sekretarzowi Gminy Strzeleczki, Włodzimierzowi Wolnemu - Przewodniczącemu Rady Gminy Strzeleczki.
    Prezydium ZG ZŻWP okazji 40 rocznicy powstania Związku oraz kultywowanie tradycji oręża Wojska Polskiego na terenie województwa opolskiego nadało: ZŁOTY MEDAL XL LECIA ZŻWP dla: Łukasza Sowady - Przewodniczącego Rady Miasta Opola, Radosława Roszkowskiego - Starosty Powiatu Prudnik, Konrada Gęsiarza - Starosty Powiatu Namysłów, Jana Leszka Więcka - Burmistrza Miasta i Gminy Wołczyn, płk. Zbigniewa Owczarka - Prezesa ZW ZŻWP w Opolu, płk. Zdzisława Nowackiego - byłego z-cy d-cy Śląskiego OW, płk. Mirosława Karaska - byłego Szefa WSzW w Opolu, płk. Andrzeja Kućmierza - byłego Szefa WSzW w Opolu, płk. Eugeniusza Nowackiego - Wiceprezesa ZW ZŻWP w Opolu, płk. Marka Kwiatkowskiego - Wiceprezesa ZW ZŻWP w Opolu, Pawła Salachny - z-ca Komendanta 116 Szpitala Wojskowego, ppłk. Andrzeja Mudrak - Komendanta (WKU Brzeg), Tadeusza Staruch - Prezesa Izby Rzemieślniczej, Marka Pawełczyk - Wiceprezesa Firmy Gwarant, Jarosława Ćmiel - wiceprzewodniczącego ZG NSZZF i P Sł. W., Benedykta Nowaka - Przewodniczącego NSZZ Policjantów w Opolu, Artura Kuś - Wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów w Opolu, Ireny Chamielec - wiceprezes ZW ZKRPiBWP, płk. Józefa Magiery - Prezesa Koła Miejskiego ZŻWP, płk. Tadeusza Majcherka - byłego szefa sztabu 10 SDZ, Ryszarda Sajkowskiego - Prezesa Okręgu Wojewódzkiego ZEiR Pożarnictwa w Opolu, Tadeusza Śliwy - Honorowego Prezesa OW ZEiR Pożarnictwa RP w Opolu, ppłk. Antoniego Chorzewskiego - Wiceprezesa ZW ZŻWP, płk. Henryka Oleksiuka - Prezesa Koła Budowlanych ZŻWP, ppłk. Henryka Wawer - Rzecznika prasowego ZW ZŻWP, ppłk. Lecha Gabrysza - Sekretarza Koła nr 8 ZŻWP, chor. Józefa Jankowskiego - członka Koła Miejskiego ZŻWP, chor. Jana Kinasza - Wiceprezesa ZW ZŻWP w Opolu, Stanisława Kownackiego - Wiceprezes Koła Miejskiego ZŻWP w Opolu.
    Medale wręczył Prezes Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Marek Bielec w asyście Prezesa ZW ZŻWP płk w st. spocz. Zbigniewa Owczarka i gen. dyw. Franciszka Puchały Prezesa Honorowego Związku Żołnierzy WP.
    W dyskusji mówcy dziękowali za udział w konferencji, składali życzenia, przekazywali listy gratulacyjne, patery, medale, figurki patronów swoich organizacji Św. Floriana, Św. Michała Archanioła.  Po wyprowadzeniu sztandarów uczestnicy udali się na okolicznościowy śląski obiad.

Tekst: Antoni CHORZEWSKI - wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Henryk WAWER

 

 

« Powrót do listy