Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

CZŁONKOWIE ZŻWP W OLSZTYNIE UCZCILI ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA

Kolejną, 76. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim najeźdźcą uczczono w Olsztynie skromnie. Przedstawiciele władz miasta i województwa złożyli wieńce pod pomnikiem Orla Białego na placu Konsulatu Polskiego. Wartę honorową pełnili żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Natomiast członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapalili znicze i złożyli skromne wiązanki na cmentarzach wojennych w Olsztynie i Sudwie.
    Na cmentarzu wojennym przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie stawiła się reprezentacja Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, na czele z prezesem płk Andrzejem Piętakiem, także prezesem Gminnego Koła ZŻWP w Purdzie i kombatantem misji pokojowych ONZ. Obecni byli też inni prezesi kół, m.in. mł. chor. w st. spocz. Stanisław Walczak z K11, st. chor. sztab. w st. spocz. Eugeniusz Grzybowski z K21 i mjr w st. spocz. Józef Szczygieł z K19. Kilku kolegów przywdziało na tę okazję mundury. Przybył też płk w st. spocz. Romuald Jóźwiak, wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Olsztynie, także członek ZW ZŻWP. Uroczystość fotografował członek ZW i ZG por. rez. Jerzy Pantak.
    Płk Andrzej Piętak przypomniał, że na olsztyńskiej nekropolii spoczywa ponad cztery tysiące dwustu czerwonoarmistów, którzy polegli w bojach na terenie Prus Wschodnich, ale tylko ok. 800 znanych jest z nazwiska - danych pozostałych nigdzie nie ma. Znane są nazwiska zaledwie kilkunastu z prawie trzystu pochowanych tu Polaków, zmarłych w jenieckich szpitalach w 1939 roku lub poległych w walkach pod koniec II wojny. Nieznana jest większość z ponad 600 spoczywających Francuzów. Znicze i kwiaty złożono pod wszystkimi pomnikami (na cmentarzu jest ich pięć: główny poświęcony wszystkim poległym oraz dwa Polakom, jeden Francuzom i jeden czerwonoarmistom).
    Na cmentarz jeniecki w Sudwie, zwany oficjalnie Cmentarzem Ofiar Faszyzmu (szkoda, że nie dodano czyjego, bo ktoś ze współcześnie kształconych pomyśli, że np. włoskiego lub hiszpańskiego) udała się już tylko dwuosobowa delegacja ZŻWP: płk Andrzej Piętak oraz por. Jerzy Pantak złożyli przy tablicy pamiątkowej w Sudwie skromną wiązankę kwiatów i zapalili znicz.
    Leży tu ponad 40 tysięcy czerwonoarmistów oraz ok. tysiąca polskich żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego, zmarłych na skutek represji ze strony hitlerowskich oprawców w niemieckim obozie jenieckim w pobliskim Królikowie - Stalag IB Hohenstein lub podczas robót przymusowych. Ogromna większość z ponad 500 mogił jest bezimienna. Przy grobach czerwonoarmistów znajdują się zaledwie trzy skromne tabliczki z nazwiskami młodych żołnierzy, ustawione przez ich rodziny. Bezimienna jest też mogiła dwóch Francuzów.
    Nasze kwiaty i znicz były niestety jedynymi tego dnia znakami pamięci o poległych w czasie II wojny światowej żołnierzach armii zwycięskiej koalicji. Zwolenników kolejnych awantur ostrzega jednak cytat na dwujęzycznej płycie usytuowanej pośród rosyjskich grobów: „Żyjącym ku przestrodze”.

 Jerzy PANTAK

 

 

« Powrót do listy