Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Telekonferencje w Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim

Od przełomu 2021 r. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku rozpoczął wdrażanie nowego sposobu komunikowania się między poszczególnymi ogniwami Związku. Ma to szczególne znaczenie w warunkach obostrzeń i ograniczeń pandemicznych, ale także i uwarunkowań organizacyjnych, związanych nadal ze sławetnym rozwiązaniem porozumienia z MON. Odbywa się to na platformie zoom.us, ale - jak zapowiedział prezes PZW kol. ppłk Zbigniew Drozdek - możliwe będzie organizowanie telekonferencji, korzystając z elektronicznych zasobów Fundacji Gdańskiej.
    Pierwsza telekonferencja, stanowiąca niejako próbę i trening łączenia, miała miejsce już  21 grudnia 2020 r., a poprzedził ją cały szereg instrukcji i pouczeń co do sposobów rejestracji, wymagań sprzętowych i prowadzenia konwersacji. Zaowocowała także nabyciem pierwszych doświadczeń i oswojeniem się uczestników z nowatorskim - jak na nasze warunki - podejściem do relacji między PZW, a kołami pomorskiej organizacji związkowej.
    Kolejna telekonferencja odbyła się 13 stycznia 2021 r. i miała już charakter stricte roboczy. Prowadził ją prezes PZW kol. ppłk Zbigniew Drozdek przy współudziale sekretarza PZW kol. kmdr Bożeny Szubińskiej. Jak poprzednio, poprzedził ją stosowny instruktaż przy pomocy poczty elektronicznej. Oczywiście, i tym razem nie obyło się bez drobnych zakłóceń, jak np. pogłos, zanikanie obrazu czy brak części uczestników na wizji, ale - summa summarum - zaplanowany program został zrealizowany, a 11 uczestników nabyło wielu cennych doświadczeń i przemyśleń.
     Głównym tematem telekonferencji była wstępna ocena dokumentów sprawozdawczych kół z działalności w 2020 roku. Sekretarz PZW kol. Bożena Szubińska poinformowała o spływających sprawozdaniach, wyrażając ostrożny optymizm co do terminowości i merytorycznego poziomu, zwłaszcza sprawozdań opisowych. Niektórzy z prezesów kół zwracali skądinąd słuszną uwagę, że opisy te nie mogą być w pełni zadowalające, głównie z powodu braku możliwości odbywania spotkań grupowych. Kol. B. Szubińska poinformowała również o przesyłanych do PZW wykazach jubilatów i wnioskach o wyróżnienia na szczeblu PZW i Zarządu Głównego ZŻWP, a także o przesłanych wnioskach do pracy w 2021 roku, w tym - w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku. Przedstawiła także relację z działalności w Obywatelskim Parlamencie Seniorów, a szczególnie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu seniorów z życia publicznego; nawet inicjowania budynków mieszkalnych na miarę osób starszych i niepełnosprawnych.  
    Z kolei, kol. Z. Drozdek odniósł się do sprawozdań finansowych, wskazując na zmiany systemu sprawozdawczości finansowej oraz potrzebę rzetelnego wypełniania formularzy nowego wzoru. Wiele uwagi poświęcił problematyce szczepień seniorów i całego społeczeństwa przeciwko covid-19, zwracając przy tym uwagę na opublikowane wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP w tym zakresie. Podkreślił potrzebę niesienia niezbędnej pomocy koleżankom i kolegom, którzy nie potrafią sprawnie posługiwać się komputerem i Internetem w celu zarejestrowania się na szczepienie.  
    Kol. kmdr Krzysztof Zabiegliński przedstawił i omówił kalendarz rejestracji i szczepień, ogłoszony tego dnia przez przedstawicieli rządu i resortu zdrowia.
    Sporo uwagi  przywiązano potrzebie powiększania szeregów organizacji związkowej, a w tym - upowszechnianiu opublikowanych przez Zarząd Główny ulotek, zachęcających do wstępowania w szeregi Związku. Nie umniejszając roli tego medium, postanowiono jednak powrócić do tej sprawy po zakończeniu pandemii, argumentując to m.in. niemożnością spotkań grupowych, więc zasadniczej formy pracy organizacyjnej.
    Kol. ppłk pil. Adam Hoderny zwrócił uwagę na potrzebę bezpośredniego dotarcia do wszystkich potencjalnych uczestników telekonferencji, aby nie tylko zachęcać i objaśniać, ale i przypominać o możliwościach i konieczności korzystania z tej usługi komunikacyjnej. Ustalono, że kolejna telekonferencja odbędzie się za tydzień i przy wykorzystaniu platformy Fundacji Gdańskiej.

kmdr dr Krzysztof ZABIEGLIŃSKI

« Powrót do listy