Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Medale ZŻWP dla działaczy i osób wspierających. ZW ZŻWP w Opolu

15 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP Opolu z udziałem Komisji ZW ZŻWP ds. odznaczeń i wyróznień. Prezydium reprezentował zdalnie Prezes ZW kol. Z. Owczarek, który przewodniczył posiedzeniu, wiceprezesi kol. A. Chorzewski, E. Nowacki, sekretarz kol. H. Jędrzejczyk.
   Komisję reprezentował  przewodniczący kol M. Kwiatkowski jednocześnie wiceprezes ZW kol. J. Magiera Prezes Koła Miejskiego, kol. H. Oleksiuk, zdalnie prezes Koła Budowlani, kol. K. Wilczek prezes ZP ZŻWP w Nysie.  
   Kol. Z. Owczarek zdalnie-telefonicznie podkreślił, że celem posiedzenia jest podsumowania działań Komisji i podjęcie uchwały Prezydium ZW ZŻWP w Opolu w sprawie kandydatów do wpisu do HKZ ZW ZŻWP w Opolu.

   Honorując człoków i osoby wspierające Związek dziękuje za realizację celów statutowych Związku, utrwalania histori i tradycji jednostek stacjonujących na opolszczyżnie, integracji Związku z administracją państwową, wojskową, samorządową, służbami mudurowymi, popularyzacji tradycji Wojska Polskiego.
  Przewodniczący Komisji kol. M. Kwiatkowski zdalnie podsumował czteroletnią pracę Komisji.Komisja pracowała w składzie Marek Kwiatkowski - Przewodniczący, Antoni Chorzewski – Zastępca, Henryk Jędrzejczak Sekretarz, członkowie kol. Józef Magiera kol. Jan Kinasz. W zależności od potrzeb na Komijsję byli zapraszani prezesi kół. Podkreślił, że pandemia ograniczyła osobiste kontakt i pracę Komisji.
    W czasie czteroletniej kadencji Komisja rozpatrzyła 556 wnioski o odznaczenia ZŻWP, 2 wnioski awansowe, 1 wnniosek o nadanie odznaczenia państwowego, 2 wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Opolszczyzny.
     Opolski ZŻWP jest pod Patronatem Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Opolaoraz Burmistrzów i wójtów. Dzięki takiej współpracy Związek otrzymuje dotacje finansowe, współorganizację imprez rekreacyjnych i okolicznościowych, użyczenia lokalu, przekazywanie żywności, odpisy 1% dla ZŻWP i Fundacji.
     Za działalność i wspieranie Związku wyróżniono:         
     Krzyżem Komandoria ZŻWP 8 osób w tym:
     Marszałka Województwa Opolskiego Buła Andrzej,
     Prezydenta Miasta Opola Wiśniewski Arkadiusz,
     Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP” wyróżniono 14 osóbw tym:
     Dyrektora Sanatorium Wojskowego w Krynicy kol. Lipski Roman,
     Krzyżem Złotym, Srebrnym, Brązowym "Za zasługi dla ZŻWP" wyróżniono
     143 członków Związku w tym:
     Prezesa Koła ZKRP i BWP kol. Dąbrowski Edmund,
     Honorowego Prezesa Koła Budowlanych kol. Kaczmarek Henryk,
     Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu Staruch Tadeusz,
     Prezesa Energopol Trade Opole Skrzypek Krzysztof
     Dyrektora UM w Opolu Wójcik Janusz,
     Nauczyciel Akademicki UO kol. Walawender Adam,
     Wojskowe Koło Myśliwskie „Żubr” z Opola,
     Wójta Gminy Strzeleczki Pietruszka Marek,
     Sekretarza Miasta Opola Marcjasz Grzegorz,
     Medalem Srebrnym i Brązowym „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” wyróżniono
     43 członków Związku i osoby współpracującew tym:
     Burmistrza Nysy Kolbiarz Kordian,
     Starosta Powiatu Nysa- Kruczkiewicz Andrzej,
     Prezes Opolskiego Baku Żywności Burniak Jan.
     Medalem XXXV lecia ZŻWP wyróżniono 204 w tym w tym:
   21 byłych żołnierzy ze Stowarzyszenia Rezerwistów i Niemieckiego Związku Żołnierzy Bundeswehry Nadrenii - Palatynatu Republiki Niemiec, firmę„GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, Rodzinne Ogrody Działkowe ODRA w Opolu - Prezes Zygmunt Popielarczyk.
   Drugim celem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków dotyczących wpisów do HKZ ZŻWP i HKZ ZW ZŻWP w Opolu.

    Kol. A Chorzewski poinformował, że w HKZ ZW w Opolu jest wpisanych 88 członków zasłużonych działaczy Związku. Zapoznał zebranych z wnioskami złożonymi przez ZP i Koła ZŻWP w sprawie wpisów do HKZ ZŻWP i ZW ZŻWP w Opolu.
    Jednomyślnie zakceptowano Wniosek Koła ZŻWP Budowlani w Opolu i ZP ZŻWP w Nysie dotyczące wpisu do HKZ ZŻWP kol. Henryka Kaczmarka, byłego prezesa Koła Budowlani i kol. Stanisława Krupki, byłego prezesa ZP ZZWP w Nysie, członka Głównego Sądu Koleżeńskigo i WSK ZW ZŻWP w Opolu.

    Akceptację uzyskały wnioski dotyczące wpisu do HKZ ZW ZŻWP w Opolu na Kol. Henryka Jędrzejczyk. Kol. Tadeusza Rak, Kol. Krzysztofa Wilczek, Kol. Natalii Ozdoba, Kol. Barbary Kudyba.
    Prezydium ZW ZŻWP w Opolu przyjeło Uchwałe nr 1/2021 r. Zostały podpisane imienne certyfikaty upamiętniające wpisy do HKZ, które wysłano do uhonorowanych.  

Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Archiwa prywatne i ZW ZŻWP w Opolu

 

 

« Powrót do listy