Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności nie tylko od święta!

W dniu 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Opolskiego Banku Żywności odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Opolu.
   Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu reprezentowali: Wiceprezes kol. Antoni Chorzewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalno-Zdrowotnej kol. Jan Kinasz oraz Skarbnik kol. Henryk Jędrzejczyk.
   Koło Miejskie ZŻWP w Opolu reprezentowali: Prezes kol. Józef Magiera, Wiceprezes kol. Stanisław Kownacki oraz Sekretarz kol. Krzysztof Baryła.
   Opolski Bank Żywności reprezentowali: Prezes Jan Burniak, Dyrektor Biura Edward Ambicki, Magazynier Jan Rybicki oraz Księgowa Grażyna Jabłońska.
   W imieniu Związku kol. Antoni Chorzewski podsumował kilkudziesięcioletnią współpracę Związku z Opolskim Bankiem Żywności. Podkreślił, że Związek, jako Organizacja Pożytku Publicznego dba o rodziny i osoby samotne będące w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. W czasie tej długoletniej współpracy z Bankiem pozyskaliśmy żywność za ok. 50 tysięcy złotych. W 2020 roku, mimo pandemii wykonano 200 paczek żywnościowych za łączną kwotę 19.500 złotych.
    Dyrektor Biura Opolskiego Banku Żywności Edward Ambicki stwierdził, że współdziałanie z stowarzyszeniami jest jednym z głównych celów Banku. Przedstawił zasady działania Banku i zamierzenia w pozyskiwaniu żywności i jej dystrybucji. Wysoko ocenił współpracę z Kołem Miejskim z Opola. W poprzednich latach dobrze układała się współpraca z ogniwami Związku z Prudnika, Brzegu, Nysy, a także Namysłowa. Zaproponował patronackie sklepy, z których Koło Miejskie odbierałoby bezpośrednio artykuły żywnościowe.
    W dowód uznania i podziękowanie za życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniono: Opolski Bank Żywności - Medalem Pamiątkowym ZŻWP, Prezesa OBŻ Jana Burniaka - Brązowym Medalem za Zasługi dla Związku, Wiceprezesa OBŻ Edwarda Ambickiego, Grażynę Jabłońską Medalem XXXV lecia Związku oraz Jana Rybackiego dyplom uznania.

Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
Zdjęcia: Krzysztof BARYŁA

 

« Powrót do listy