Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

76 rocznica utworzenia 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty

25 września 2020 r. w 76 rocznicę utworzenia w Lublinie 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty, Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie zorganizował rocznicową uroczystość pod pomnikiem absolwentów tej szkoły, poległych w trakcie II wojny światowej, od Bałtyku po Pragę, od Wisły po Łabę.
    W działaniach wojennych zginęło 398 absolwentów Szkoły. Nazwiska poległych żołnierzy wypisane są na 7 Krzyżach Pamięci (wysokości 2,5 m) okalających pomnik.
   Do lipca 1945 r. szkołą wypromowała 3168 oficerów. Po wojnie szkołę przeniesiono do Gryfic, a w styczniu 1947 r. w związku z redukcją sił zbrojnych podjęto decyzję o jej rozformowaniu.
   Po odczytaniu apelu pamięci przystąpiono do składania wieńców i kwiatów. Wieńce składali: w imieniu Prezydenta m. Lublina Pani Anna Augustyniak, w imieniu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP prezes Kazimierz Olszewski i wiceprezes płk Ryszard Długosz, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP mjr Waldemar Chudzik i st. chor. sztab. Antoni Szelest.
   Prowadzący apel pamięci, członek ZW ZŻWP mjr Tadeusz Sobieszek, podziękował przybyłym w trudnych czasach pandemii na uroczystość oraz jej organizatorom za pamięć o oficerach, którzy zginęli walcząc o wyzwolenie Polski.

Waldemar CHUDZIK

 

« Powrót do listy