Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Słupsk, 77 rocznica bitwy pod Lenino

12 października 2020 roku przypadła 77 rocznica bitwy pod Lenino. Dzień ten jest pamiętny i ważny dla nas żołnierzy. W tym dniu, bowiem w 1943 roku I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki została wprowadzona do walki, w okolicach wsi Lenino, w ramach działań 33 Armii, która trwała dwa dni - 12 i 13 października, dywizja przełamała obronę nieprzyjaciela, ale nie w pełni wykonała swoje zadanie.  W walkach Niemcy stracili 1500 żołnierzy, a 326 dostało się do niewoli. Zniszczono 72 karabiny maszynowe, 42 działa i moździerze, 2 czołgi oraz 5 samolotów. W czasie walk dywizja wraz z jednostkami wsparcia poniosła ciężkie straty: 510 zabitych, 1776 rannych, 776 dostało się do niewoli niemieckiej lub zostało uznanych za zaginionych, stanowiło to około 25% całego stanu osobowego. W wyniku tak dużych strat po dwóch dniach walki dywizja została wycofana z pierwszej linii, w celu odtworzenia jej zdolności bojowej.
     Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w latach 1950 ÷ 1991, dzień 12 października był obchodzony, jako Dzień Wojska Polskiego. Dzisiaj niestety o bohaterach tamtych wydarzeń (szczególnie o żołnierzach z  I i II DP), pamiętają tylko kombatanci i niektórzy żołnierze, którzy czują się w obowiązku oddać cześć wszystkim bohaterom, którzy za Ojczyznę przelewali krew, niezależnie od tego, z której strony szli do Ojczyzny.
    Dla uczczenia tej i innych ważnych rocznic bez ludzi i mediów po cichu 6-osobowa delegacja Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, kolegi ppłk. Romualda Detmera, 12 października 2020 r. o godzinie 11.00, złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa w Słupsku.
    Przed złożeniem wiązanki w krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu poinformował zebranych o okazji i celu naszego przybycia pod pomnik.
    Oprócz 77 rocznicy bitwy pod Lenino w okresie tym świętujemy jeszcze:
   • 528 rocznicę odkrycia Ameryki przez Kolumba, który w tym dniu dopłynął do Bahamów, co uznawane jest powszechnie za datę odkrycia Ameryki (12.10.1492 r.);
   • 247 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej - która była centralnym śwqieckim organem władzy oświatowej powołana (14.10.1773 r.) w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy, powołana na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;
   • 57 rocznicę powołania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej (8.10.1963 r.), której część jednostek stacjonowała przez wiele lat w słupskim garnizonie.
   Z okazji rocznicy bitwy pod Lenino wszystkim kombatantom i weteranom walki o niepodległość naszego Kraju oraz żołnierzom i byłym żołnierzom, a także członkom i sympatykom Związku życzymy dobrego zdrowia, szczęścia oraz pomyślności.

Jan KARAŚ
Wiceprezes ZR ZŻWP w Słupsku

 

« Powrót do listy