Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

W Purdzie powstało Gminne Koło ZŻWP

W lutym 2020 roku w gminnej miejscowości Purda (woj. warmińsko-mazurskie) zawiązał się ośmioosobowy Komitet Organizacyjny Gminnego Koła ZŻWP. Założyli go emeryci i renciści wojskowi, w tym członkowie rozwiązanego wcześniej koła uniwersyteckiego.
    Wśród założycieli nowego koła jest uczestnik misji w Iraku i Afganistanie, emerytowany policjant, były dowódca i pracownicy jednostki wojskowej w Marcinkowie (niedaleko Purdy) oraz aktualni i byli wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prym wiódł oczywiście prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie płk prof. Andrzej Piętak, mieszkaniec tej gminy. Inicjatorzy uzyskali przychylność władz samorządowych w osobie pani wójt Teresy Chrostowskiej oraz pracowników Urzędu Gminy w Purdzie i dlatego Zarząd Gminy objął nową organizację swoim patronatem. Przychylność ta przejawiła się nie tylko w rejestracji koła w gronie gminnych organizacji pozarządowych, ale także przydzieleniem lokalu.
   - Otrzymaliśmy pomieszczenie w centrum wsi, tuż przy gminnej bibliotece, z zapewnieniem, że w razie potrzeby możemy też korzystać z innych sal i sprzętu bibliotecznego. Ze swej strony przyrzekliśmy uczestniczyć w gminnych uroczystościach i imprezach z różnych okazji - mówi płk Andrzej Piętak.  
    Niestety, dalsze plany zakłóciła nieco epidemia koronawirusa, więc zebranie, na którym wybrano zarząd koła, odbyło się dopiero we wrześniu. Prezesem został oczywiście płk Andrzej Piętak, sekretarzem - st. chor. sztab. Andrzej Adamowicz, skarbnikiem - st. chor. sztab. Józef Żukowski, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - ppłk Jacek Wiśniewski.
   Podczas tego zebrania wręczono też koledze ppłk. Januszowi Michalskiemu, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”, przyznaną jeszcze w trakcie jego przynależności do koła uniwersyteckiego. Warto dodać, że kolega Michalski, dr nauk technicznych, jest jedynym w regionie sędzią jeździectwa I klasy, byłym prezesem, a obecnie członkiem honorowym Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego.

Jerzy PANTAK

Nowy zarząd Kola w Purdzie
Podczas zebrania wyborczego
Medal dla Kol. Janusza Michalskiego

« Powrót do listy