Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Odszedł wielki przyjaciel Polaków: Władimir Iwanowicz RASZEWSKI

Na wojskowym cmentarzu w Kaliningradzie pochowano 11 września 2020 r. Władimira Iwanowicza Raszewskiego, rosyjskiego patriotę i otwartego  na innych człowieka, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków. Od kilkunastu lat, jako przewodniczący Regionalnej Organizacji Społecznej „Kaliningrad - Świnoujście - Olsztyn” współpracował ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie z Zarządem Wojewódzkim ZŻWP w Olsztynie.
     Po ciężkiej chorobie zmarł 5 września 2020 roku kapitan 1. stopnia Władimir RASZEWSKI. Niebawem obchodziłby 68. urodziny, bo urodził się w rodzinie robotniczej 14 września 1952 r. w mieście Szachty (obwód rostowski). Po maturze wstąpił na wydział, nomen omen górniczy (szachta to po rosyjsku szyb kopalniany) Instytutu Politechnicznego w Nowoczerkasku. Jednak przerwał studia i związał swój los z morzem i marynarką wojenną,  wybrał Kaliningradzką Wyższą Szkołę Morską. Po ukończeniu szkoły porucznik W.I. Raszewski został dowódcą nawigacyjnej głowicy bojowej małego okrętu rakietowego (MRK) „Szkwał” 12 dywizji okrętów rakietowych Floty Bałtyckiej. W latach 1979 - 88 był  zastępcą dowódcy i dowódcą MRK „Sztorm”, a po ukończeniu specjalnych kursów oficerskich został szefem sztabu i dowódcą 106 dywizjonu małych okrętów rakietowych 76 brygady niszczycieli z 12 dywizji statków rakietowych Floty Bałtyckiej ZSRR.
     W 1988 roku Władimir Raszewski już jako kapitan 3. stopnia został przyjęty do Akademii Marynarki Wojennej im. Marszałka ZSRR  A.A. Greczko.  W latach 1990-1992 w randze kapitana 2. stopnia pełnił funkcję szefa sztabu 24. brygady okrętów rakietowych. Stacjonowała ona w portach Świnoujście (Polska) i Sassnitz (Niemcy) w ramach Zjednoczonej Floty Bałtyckiej Układu Warszawskiego. Po wycofaniu brygady do Bałtijska i jej rozwiązaniu, kapitan 1. stopnia Raszewski był kierownikiem działu organizacyjno-planistycznego w dziale eksploatacji i utrzymania Floty Bałtyckiej FR.
     Do rezerwy przeszedł w 1998 r., ale aktywnie działał w organizacjach kombatanckich, a w 2003 r. został wybrany na przewodniczącego zarządu Regionalnej Organizacji Społecznej „Kaliningrad - Świnoujście - Olsztyn” (ROSKŚO, ros. ROOKCO), którą kierował do ostatniej chwili życia. Organizacja ta zrzesza tych, którzy służyli, pracowali, studiowali i mieszkali w polskim Świnoujściu i niemieckim mieście Sassnitz oraz członków ich rodzin. Organizacja utrzymuje bliskie, przyjacielskie i partnerskie stosunki z organizacjami kombatanckimi Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej b. NRD, Stowarzyszeniem Historyków RP „Lastadia”, władzami miasta Świnoujście oraz z wieloma innymi stowarzyszeniami społecznymi w Polsce i Niemczech. Wśród wielu odznaczeń miał także polskie.
     Władimir Iwanowicz był niezwykle prostolinijnym i otwartym człowiekiem. Na przekór trudnym stosunkom oficjalnym zrobił bardzo wiele dla utrzymania i rozszerzenia prawdziwej przyjaźni i współpracy z organizacjami kombatanckimi byłych flot sojuszniczych i armii. Bardzo Mu zależało na dobrosąsiedzkich stosunkach między naszymi narodami. Wspólnie z polskimi partnerami organizował wiele imprez integracyjnych i krajoznawczych po obu stronach granicy. Często bywał w Olsztynie prywatnie i oficjalnie, na uroczystościach wojskowych i kombatanckich, w miejscach pamięci narodowej, a także podczas dożynek wojewódzkich. Bywał na naszych zjazdach, czerwcowym Święcie Związku, grudniowym spotkaniu Trzech Pokoleń, czy  wrześniowych piknikach. Zawsze miał dla nas dobre słowo, upominki i dyplomy. Jego sztandarowym pomysłem i  ulubionym „dzieckiem” był Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który od 2006 roku odbywa się w Obwodzie Kaliningradzkim FR i w województwie warmińsko-mazurskim w Świetłogorsku, Olsztynie i Mrągowie (na przemian, u nas niestety tylko do 2014 r.). Dzięki niemu Rosjanie poznają polską pieśń i kulturę, uczą się polskiego języka.
     Władimir Raszewski zdobył wielu przyjaciół w Polsce. Nie tylko wśród byłych żołnierzy WP, ale wojskowych i cywilnych solistów, zespołów śpiewaczych i estradowych, w miastach i wioskach: w Słupsku i Olsztynie, Kielcach i Orzyszu, Ostródzie i Kraśniku, Łodzi i niewielkim Ratajnie k. Dzierżoniowa, Warszawie i małym Węgoju k. Biskupca Reszelskiego, Białymstoku i Mrągowie, w Sokołowie Podlaskim i Płońsku, w Pabianicach i Świnoujściu oraz w wielu innych miejscach…
     Władimir Iwanowicz był człowiekiem bardzo rodzinnym i gościnnym. Wraz z żoną Inną Maratowną wychował dwie córki na wspaniałych ludzi (jedna wyszła za Polaka!), był dumny z wnuków. W jego domu w Isakowie, na peryferiach Kaliningradu, można swobodnie rozmówić się i śpiewać po polsku, więc chętnie go odwiedzaliśmy. Będzie nam Go bardzo brakowało, ale zostanie w naszej pamięci, m.in. dzięki zdjęciom.

 Jerzy Pantak

 

Jako gość VII wojewódzkiego Zjazdu ZBŻZiOR WP w 2006 r.
Na widowni Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie podczas II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w 2008 r.
Podczas spotkania rosyjskich weteranów i kombatantów z wojewodą warmińsko-mazurskim Marianem Podziewskim w maju 2010 r.
Na cmentarzu w Lidzbarku (2010), gdzie spoczywają żołnierze Armii Czerwonej
Na 30-leciu ZŻWP w Hotelu Star-Dadaj, 2011 r.
Z polskimi przyjaciółmi podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Mrągowie, 2012 r.
VI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Podziękowanie i dyplom za współpracę W. Raszewski wręczał sekretarzowi generalnemu ZG ZŻWP w Warszawie płk. Janowi Kacprzakowi
Rewanż w Świetłogorsku, 2013 r. Podczas VII Festiwalu płk Jan Kacprzak wręcza Władimirowi nasze odznaczenie
Pamiątkowe koszulki dla „kolarzy” z olsztyńskiego Kołodromu za udział w rajdzie po miejscach pamięci w obwodzie kaliningradzkim, 2013 r.
W Rosji symbole Festiwalu wciągano na maszty obok flag państwowych
Podziękowanie od ZŻWP, tym razem po zakończeniu VIII festiwalu w Mrągowie, 2014 r. Pamiątkowy adres wręcza W. Raszewskiemu prezes ZŻWP gen. dyw. Franciszek Puchała
Spotkanie towarzyskie Władimira i jego żony Inny Maratownej z prezydium ZW ZŻWP w Olsztynie 3 maja 2014 r.
Podczas otwarcia IX Festiwalu w Świetłogorsku, 2015 r.
… i na scenie Sanatorium Wojskowego „Jantarnyj Biereg” podczas wręczania nagród
Władimir gościem X Zjazdu organizacji wojewódzkiej ZŻWP w Olsztynie, 2017 r.
Podczas XI Festiwalu w Świetłogorsku, 2017 r. Władimir wręcza puchar Elizie Prasowskiej, solistce zespołu „Wiarusy” ze Słupska
…oraz szefowi „Wiarusów” ppłk. Romualdowi Detmerowi
Festiwal w 2018 roku też w Świetlogorsku. Członek ZG ZŻWP Jerzy Pantak dekoruje Wladimira Raszewskiego Medalem za Zasługi dla ZŻWP
Władimir znów w Olsztynie, na kolejnym spotkaniu Trzech Pokoleń w grudniu 2018 r. On i Jego koledzy z zarządu ROSKŚO zostali wyróżnieni dyplomami i pucharami
Ostatni Festiwal Władimira w Świetłogorsku, sierpień 2019 r. Tryskał energią, nic nie zapowiadało, że Go już nie zobaczymy

« Powrót do listy