Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

PAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH STRAŻNICY WOP JASIEL

10 czerwca 2020 r. w nieistniejącej obecnie łemkowskiej wsi Jasiel, położonej w dolinie górnej Jasiołki, której teren objął rezerwat „Źródliska Jasiołki”, będący częścią Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, na terenie Nadleśnictwa Rymanów, odbyła się  coroczna uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz dla upamiętnienia 74.  rocznicy  pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel i uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK.
   I chociaż pogoda w tym roku dopisała, to z powodu panującej pandemii tegoroczne uroczystości odbyły się w skromnej oprawie, w gronie organizatorów, bez gości z zewnątrz, bez wyróżnień i odznaczeń.
     Obchody zaszczycili swoją obecnością:
     - Wójt Gminy Jaśliska - Adam Dańczak;
     - Zastępca Komendanta PSP w Sanoku - mł. bryg. Florian Semenowicz;
     - Komendant Placówki SG w Sanoku - ppłk SG Paweł Lubieński;
     - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów - Paweł Panaś;
     - przedstawiciel PWSZ im. J. Grodka w Sanoku - Robert Ziajka.
   Przybyłych na uroczystość powitał współorganizator uroczystości - prezes Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego ZŻWP - płk Marek Borkowski.

    Na szczególną uwagę zasługuje dosyć liczny udział delegacji Sanockiego Koła ZŻWP z prezesem koła, ppłk. Andrzejem Iskrowiczem na czele oraz członków Koła im. Pionierów i Weteranów Ziemi Leskiej w Lesku pod przewodnictwem Kazimierza Adamiaka, prezesa Koła.
    W drodze do Jasiela uczestnicy zatrzymali się w Zagórzu, aby na tamtejszym cmentarzu złożyć kwiaty i oddać hołd złożonym w zbiorowej mogile poległym i pomordowanym wopistom tragicznych wydarzeń 1946 roku.
    Uroczystość patriotyczna została połączona z obchodzonym Świętem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
  Po krótkim rysie historycznym powstania ZŻWP oraz tragicznych wydarzeń pomordowanych żołnierzy WOP przed pomnikiem stojącym w rejonie dawnej strażnicy WOP w Jasielu delegacje uczestników zapaliły znicze oraz złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod obelisk upamiętniający beskidzkich   kurierów ZWZ/AK, gdzie - po krótkim przemówieniu - również złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
    Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się Kol. Markowi Borkowskiemu, kol. Andrzejowi Iskrowiczowi, oraz leśnikom za trud i poświęcony czas w przygotowanie tej skromnej w tym roku uroczystości, która już na trwałe wpisała się w kalendarz i władz  samorządowych, organizacji związkowych i społeczności lokalnej.
    Liczymy, że w przyszłym roku z okazji 75. rocznicy, uda nam się zorganizować spotkanie w Jasielu w szerokim gronie, z udziałem i organizacji kombatanckich i społecznych, młodzieży szkolnej, władz samorządowych oraz społeczności lokalnej. I oby nic nie stanęło znów na przeszkodzie, bo pamięć o tych tragicznych wydarzeniach nie może ulec zapomnieniu. Tak jak nie możemy zapomnieć o historii powstania naszego Związku.

                                    Zbigniew CZERNICKI

 

« Powrót do listy