Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Związkowe święto w Olsztynie

Z okazji 39. rocznicy powstania naszego Związku w poniedziałek, 15 czerwca 2020 r., pod Kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie spotkali się członkowie ZŻWP z terenu podległego Zarządowi  Wojewódzkiemu w Olsztynie.
    Z uwagi na pandemię koronawirusa tegoroczne obchody związkowego święta były bardzo skromne, bez imprezy integracyjnej, występów artystycznych i tańców. Rozpoczęto je wprowadzeniem na plac pocztu sztandarowego w składzie: st. sierżant Wojciech Piotrowski, ppłk Stanisław Bieńkowski i płk Antoni Patkowski. Historię i aktualne zadania związku krótko przypomniał prezes ZW płk. prof. Andrzej Piętak, a obecnych powitał też - w imieniu swoim i innych honorowych gości, w tym Reginy Szubstarskiej, Kawalera Orderu Uśmiechu i prof. Jana Tywończuka, wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie - b. wojewoda i senator Janusz Lorenz (oboje wchodzili w skład komitetu budowy Kolumny Orła Białego). J. Lorenc podkreślił obywatelską i patriotyczną postawę żołnierzy, którzy zawsze działali dla dobra Ojczyzny: - I będą to robić niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej - dodał.
    Następnie zastępca prezesa ZW st. brygadier (PSP) Maciej Jasiński odczytał listę kilkudziesięciu członków nagrodzonych różnymi  związkowymi odznaczeniami i dyplomami. Odznaczenia wręczyli Janusz Lorenc i prezes Andrzej Piętak.
    Złoty Krzyż z Gwiazdą ZŻWP, najwyższy obecnie medal związkowy otrzymali: st. chor. sztab. w st. spocz. Edward Grabowski, ppłk w st. spocz. Wawrzyniec Józefowski, płk w st. spocz. Andrzej Piętak, mjr w st. spocz. Roman Wiśniewski i płk w st. spocz. Krzysztof Wszeborowski.
   Złoty Krzyż ZŻWP: mjr w st. spocz. Jan Ambrożko, ppłk w st. spocz. Andrzej Domasiewicz, mł. chor. w st. spocz. Henryk Kowalczyk, mjr w st. spocz. Wacław Skwarczek, płk w st. spocz. Stanisław Sucharzewski.
    Srebrny Krzyż ZŻWP: ppłk w st. spocz. Bogdan Chmieliński, mjr w st. spocz. Stefan Janowicz, st. szer. pchor. Marek Miernik, szer. rez. Arkadiusz Przegrocki.
   Brązowy Krzyż ZŻWP: st. chor. sztab w st. spocz. Andrzej Adamowicz, st. chor. w st. spocz. Jan Michalak, st. chor. sztab. w st. spocz. Krzysztof Pilipczuk, chor. w st. spocz. Jarosław Rutka, ppłk w st. spocz. Jacek Wiśniewski, st. chor. sztab. w st. spocz. Mirosław Wojszwiłło.
   Ponadto kilkadziesiąt innych osób otrzymało m.in. odznaki honorowe „Za Zasługi dla ZŻWP”, medale „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, medale XXXV-lecia ZŻWP, dyplomy uznania ZG ZŻWP, wpisy do księgi Honorowej ZG ŻŻWP i dyplomy jubileuszowe. Szczególnie brawa otrzymali założyciele Związku - st. chor. sztab. w st. spocz. Eugeniusz Grzybowski (nadal aktywny prezes Koła nr 21) i płk w st. spocz. Czesław Kaszuba oraz jubilaci - 95-letni płk w st. spocz. Mieczysław Kitajczuk i  90-latkowie: mjr w st. spocz. Włodzimierz Dobrowolski Jadwiga Mocek i płk w st. spocz. Mieczysław Skowron.
    Pod Kolumną złożono także wiązanki kwiatów. Żołnierskie spotkanie prowadził I zastępca prezesa ZW, mł. chor. sztabowy Stanisław Walczak, wspomagany przez dyrektorkę biura ZW Halinę Nowak.

*     *     *

Plac Konsulatu Polskiego i Kolumna Orła Białego to szczególne miejsca w Olsztynie, gdzie odbywa się wiele patriotycznych imprez z udziałem lub z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Nazwa placu nawiązuje (od 1990 r., poprzednio plac Marcelego Nowotki) do znajdującego się tu przed wojną Konsulatu RP, który działał w latach 1920-1939. Secesyjny budynek z 1910 roku stoi nadal, po powojennym remoncie znajdują się w nim mieszkania oraz siedziba Towarzystwa Miłośników Olsztyna. Natomiast Kolumna Orła Białego powstała z inicjatywy prezesa TMO Andrzeja Sassyna oraz działaczy innych organizacji, w tym ZBŻZiORWP, poprzednika naszej organizacji. Społecznemu komitetowi budowy kolumny przewodniczył od 1997 r. ówczesny wojewoda, a następnie senator Janusz Lorenz, a obecna na uroczystości Regina Szubstarska była członkinią tego komitetu. Kolumnę odsłonięto w 2002 roku. W następnych latach u jej podstaw wmurowano pamiątkowe płyty, poświęcone różnym faktom i ludziom, w tym wojskowym instytucjom i jednostkom stacjonującym niegdyś w Olsztynie: XIV Pułkowi Ochrony NJW, XV DZ im. Króla Wł. Jagiełły, Centralnemu Ośrodkowi Uzbrojenia i Elektroniki, 11 RBM Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz „Pamięci żołnierzy polskich walczących na frontach I i II wojny światowej o niepodległość Ojczyzny”.

Jerzy Pantak

 

« Powrót do listy