Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat

W listopadzie 2019 r. płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat.
Z tej okazji podczas spotkania członków Związku Żołnierzy WP szanownemu i wielce zasłużonemu Jubilatowi został wręczony Krzyż Komandorski ZŻWP. Aktu dekoracji dokonał prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP gen. bryg. Aleksander  Bortnowski wraz z sekretarzem Zarządu kpt. Andrzejem Pawlakiem. Uczestnicy spotkania odśpiewali Jubilatowi 200 lat.

    Płk Jan Dziewulak urodził się 17 listopada 1923 r. w miejscowości Dziewule, pow. Wołczyn, woj. Nowogródzkie. Ojciec był legionistą i w Dziewulach otrzymał 18 ha ziemi.
10 lutego 1940 r. został wraz z rodziną deportowany do m. Stepniak w Kazachstanie. Niedługo po tym Polakom wydano rosyjskie dowody osobiste. I już jako obywatel radziecki został wcielony do Armii Czerwonej. Służył w Mandżurii.
     Po ukazaniu się dekretu o utworzeniu 1-szej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i po wyrażeniu zgody dowództwa jednostki Armii Czerwonej został skierowany do 1-szej DP, gdzie przybył 23 czerwca 1943 r. Pierwszy przydział to pluton rusznic ppanc. samodzielnej kompanii wsparcia 2-go pułku piechoty. 12-13 października 1943 r. brał udział w walkach pod Lenino.
    W grudniu 1943 r. został przeniesiony - już jako podoficer - do 3-ciej Dywizji Piechoty z przydziałem do 8 pp. W lipcu 1944 r. w walkach pod Puławami został ranny, trafił do szpitala w Lublinie, gdzie przebywał przez 2 miesiące. Po wyjściu ze szpitala przez punkt rozdzielczy w obozie na Majdanku został na własną prośbę skierowany ponownie do 3 DP. Jako dca plutonu rusznic ppancernych podczas walk na Wale Pomorskim i w Kołobrzegu został ranny od wybuchu pocisku, całkowicie tracąc słuch prawego ucha. Szlak bojowy zakończył na Łabie.
    Po zakończeniu wojny i powrocie 3 DP do kraju już w stopniu sierżanta, po napisaniu prośby do Marszałka Michała „Roli” Żymierskiego został w listopadzie 1945 r. skierowany do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej w Przemyślu.
    Płk Jan Dziewulak przesłużył w wojsku 42 lata. W 1983 r. ze stanowiska zastępcy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze - na własną prośbę odszedł do cywila.  Za udział w walkach i w czasie służby wojskowej został odznaczony:
     - Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari;
     - Krzyżem  Kawalerskim  OOP;
     - Krzyżem  Walecznych;
     - Medalem  na  Polu  Chwały.
    Niezwłocznie po zwolnieniu w 1983 r. wstąpił do ZBŻZ do koła nr 8, w którym przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa. W Związku był wielokrotnie wyróżniany, ostatnio Złotym Krzyżem ZŻWP z Gwiazdą.
   Nadmienić trzeba, że płk Jan Dziewulak, mimo 96 lat cieszy się dobrym zdrowiem, aktywnie uczestnicząc w działalności Związku Żołnierzy WP oraz w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Udziela wywiadów lokalnej prasie, radio i telewizji. Spotyka się z młodzieżą szkół podstawowych i średnich Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego.
    W dalszej części spotkania Złotym Krzyżem ZŻWP uhonorowany został mjr Janusz Murawski, sekretarz zarządu Koła nr 8 w Zielonej Górze, który pełni tą funkcję już trzecią kadencję.
    Ponadto życzenia z okazji 50-tej rocznicy pożycia małżeńskiego otrzymali: Bogusława i Jan Kowalczykowie. Ppłk Jan Kowalczyk został wyróżniony medalem pamiątkowym 35-lecia ZŻWP.

   Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń listopadowym solenizantom oraz życzeń świątecznych i noworocznych.

   Kpt. Andrzej PAWLAK  
                                                                        Sekretarz Lubuskiego ZW ZŻWP

 

« Powrót do listy