Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Obchody rocznicy bitwy pod Lenino

Tegoroczne obchody 76-lecia bitwy pod Lenino uroczyście obchodzono w gdyńskich kołach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. W dniu 10 października 2019 roku Koło nr 5 SOMW RP przy Akademii Marynarki Wojennej zorganizowało planowe, okolicznościowe zebranie w którym uczestniczyło także wiele członkiń i członków Koła nr 25 ZŻWP z Gdyni.
    Prowadził je prezes zarządu kol. Ryszard Czarnota, który na wstępie podziękował kolegom i koleżankom z obydwu kół za aktywny udział w obchodach doniosłych świąt państwowych i wojskowych na terenie Gdyni i regionu. A wydarzeń takich było wiele w II półroczu, że wspomnieć wypada choćby Święto Wojska Polskiego w Gdańsku i Gdyni, 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej w Gdyni i Białej czy 80-lecie mordu mieszkańców ziemi wejherowskiej na terenie Lasów Piaśnickich, które odbyło się w Sanktuarium Piaśnickim. Należy też wspomnieć o uczestnictwie delegacji Koła nr 5 SOMW RP w uroczystościach akademickich, jak promocja na pierwszy stopień oficerski, przysięga podchorążych I roku AMW czy inauguracja roku akademickiego.
     Z referatem na temat udziału 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w bitwie pod Lenino oraz refleksjami o aktualnym jej traktowaniu przez współczesne pokolenie Polaków, zwłaszcza rządzących wystąpił kol. Stanisław Kwiatkowski. W oparciu o niezbyt znane ogólnie materiały w sposób szczególny odniósł się do przesłanek wielkich strat w ludziach i sprzęcie oraz szczególnej roli, jaką w świadomości rodaków miała owa batalia lat temu ponad 30 i obecnie. Podkreślił, że bitwa ta i jej uczestnicy w pełni zasługują na wdzięczną pamięć Polaków, jak również Wojsko Polskie sprzed 1989 roku. W uzupełnieniu kol. Zbigniew Wojciechowski podzielił się pozytywnymi wrażeniami na temat troski i opieki, jaką społeczeństwo białoruskie otacza miejsce bitwy pod Lenino.
    Po referacie prezes kol. Ryszard Czarnota zachęcał również uczestników zebrania do udziału w wydarzeniach rocznicowych w kolejnych dniach na terenie Gdyni i Gdańska. Natomiast kol. Miłosz Biały poinformował zebranych o głównych wątkach niedawno odbytego posiedzenia Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w tym - o likwidacji Vets&Army Sp. z o.o., wydawcy „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz powołaniu przez ZG ZŻWP nowego podmiotu gospodarczego, który przejmie to zadanie.
    Następnie kol. prezes Ryszard Czarnota omówił realizację ważnego planowego zadania, jakim był doroczny zjazd szkoleniowo-integracyjny w AOS Czernica. Nadmienił, że wprawdzie pogoda nie rozpieszczała uczestników, ale rekompensowała ją obfitość grzybów i wspaniała atmosfera. Niemniej, wskazał na niewspółmiernie niskie względem wysiłków organizacyjnych zainteresowanie ze strony członków naszej społeczności, co stawia pod znakiem zapytania przyszłoroczny zjazd. Decyzja w tej sprawie zapadnie na zebraniu sprawozdawczym Koła w lutym przyszłego roku. Natomiast spotkanie wigilijno-noworoczne, tzw. opłatkowe odbędzie się 11 grudnia br. w Tawernie „Pod Kordem”.
     Głos zabierał również prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Zbigniew Drozdek, który wyraził słowa uznania pod adresem Koła i zarządu za aktywność w działaniu na rzecz środowiska byłych żołnierzy i ich rodzin oraz podzielił się planami wojewódzkiej instancji na bieżący i następny rok w kontekście relacji władzami wojskowymi i sytuacji materialno-demograficznej Związku.
     W dalszej części dokonano wręczenia „zaległych” wyróżnień organizacyjnych, a tym srebrnym Medalem za Zasługi dla Związku odznaczono kol. kol. Janusza Łyko i Zbigniewa Ornowskiego; brązowym kol. kol. Bernarda Beńskiego, zaś Alinę Niewęgłowską wyróżniono nadaniem Honorowej Odznaki ZŻWP. Medal „Za wybitne zasługi dla ZŻWP” nadano sekretarzowi zarządu Koła nr 25 kol. Ludwikowi Dąbrowskiemu. Podziękowania za szczególną aktywność na rzecz Koła wraz z okolicznościowym dyplomem wręczono kol. kol. Zbigniewowi Wojciechowskiemu, Zbigniewowi Ornowskiemu, Jerzemu Jałoszyńskiemu, Romanowi Rychterowi i Henrykowi Stoltmannowi. Wysłuchano też interesującej informacji kol. Michała Adamskiego o pomyślnych próbach morskich ORP „Ślązak”.
     Na zakończenie zebrania przyjęto apel o gremialnym uczestnictwie w wyborach 13 października w duchu odpowiedzialności za demokratyczny charakter życia publicznego i godny byt środowiska wojskowego. Natomiast po zebraniu prezes PZW ZŻWP kol. Zbigniew Drozdek wraz z sekretarzem PZW kol. Bożeną Szubińską zwiedzili Izbę Tradycji i Pamięci Koła nr 5 SOMW RP, w której zachowano także wiele pamiątek z działalności Koła nr 25 ZŻWP przy AMW sprzed niesławnego 4 lutego 2016 roku.
     Natomiast w dniu następnym, tj. 11 października o godz. 12.00 przy pomniku-obelisku pamięci żołnierzy 1 Brygady Pancernej im. Boh. Westerplatte w Gdyni z inicjatywy Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zebrało się spore grono członków gdyńskich kół ZŻWP, SOMW RP i ZOR RP im. J. Piłsudskiego, by złożyć hołd bohaterom walk narodu polskiego z hitlerowskim okupantem na szlaku od Lenino do Berlina. Obecni byli także kandydaci do parlamentu z ramienia KWW Lewica, w tym posłanka Joanna Senyszyn i kol. Bożena Szubińska. Po powitaniu przez prezesa kol. Ryszarda Czarnotę głos zabrał kol. Krzysztof Zabiegliński, który m.in. podzielił się refleksjami na temat bitwy pod Lenino i jej współczesnego, gorzkiego osądu przez kolejne ekipy rządzących. Wskazał na potrzebę  przeciwstawiania się niesprawiedliwemu traktowaniu byłych żołnierzy zawodowych, przede wszystkim poprzez mądry i odpowiedzialny głos w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu RP. Na koniec tej skromnej, lecz wzniosłej uroczystości delegacje kół złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Notabene, rocznica została całkowicie pominięta w kalendarzu władz gdyńskich.
    12 października o godz. 11.00 w Gdańsku pod pomnikiem „Tym, co za polskość Gdańska” zorganizowano uroczystość upamiętniającą Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Froncie Wschodnim. W uroczystości uczestniczyli kombatanci, uczniowie, przedstawiciele wojska i organizacji społecznych oraz władz Miasta Gdańska z prezydent  Aleksandrą Dulkiewicz, która też wygłosiła okolicznościowe przemówienie. W hołdzie poległym pod Lenino żołnierzom 1DP im. T. Kościuszki wiązankę kwiatów złożyła delegacja Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. kol. Bożena Szubińska i Bogdan Wilk oraz Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP kol. kol. Ryszard Czarnota i Miłosz Biały, zaś kol. Ryszard Czarnota został wyróżniony przez prezesa Zarządu Okręgowego ZIW RP płk. Stanisława Skrzypskiego medalem okolicznościowym 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP.

Tekst: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI
Foto: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI, Bożena SZUBIŃSKA, Grzegorz MEHRING/ www.gdansk.pl

 

« Powrót do listy